Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » January

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Người Chăn Hiền Lành – Ta Là Cái Cửa

Bài giảng: Ta Là Người Chăn Hiền Lành - Ta Là Cái Cửa Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36–43Các Trang Phục Khác của Thầy Tế Lễ “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45). Câu hỏi suy ngẫm: Những trang phục đặc biệt khác dành cho thầy tế lễ có ý nghĩa gì? Bản tính nào của Chúa được nhấn mạnh ở đây? Bài học này có liên quan gì ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày – I Phi-e-rơ 5:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus Lời: Charles W. Fry Nhạc: Wil­liam S. Hays Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 81. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 62. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 396. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài số 83. [divide style="2"] [one_half] I Have Found a Friend in Jesus 1. I have fou ...

Read more

Thánh Ca: Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Tựa đề: Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn Nguyên tác: See Israel's Gentle Shepherd Stand Tựa đề: Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn Lời: Philip Doddridge (1702-1751), 1755 Nhạc: William Vincent Wallace (1812-1865), 1856 Tài Liệu: Hymns, Founded on Various Texts in the Holy Scriptures, by Job Orton (J. Eddowes & J. Cotton, 1755), number 198. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 393 [divide style="2"] ...

Read more

Xuân Kỳ Diệu

Tựa đề: Xuân Kỳ Diệu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2014) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Thánh Ca: Phước Nguyên Từ Trời

Tựa đề: Phước Nguyên Từ Trời Nguyên tác: Come Thou Fount of Every Blessing Lời: Robert Robinson (1758) Nhạc: Asahel Nettleton / John Wyeth Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 28 [divide style="2"][one_half] Come Thou Fount of Every Blessing 1. Come, Thou Fount of every blessing, Tune my heart to sing Thy grace; Streams of mercy, never ceasing, Call for songs of loudest praise. Teach me some melodiou ...

Read more

Ý Xuân

Tựa đề: Ý Xuân Nhạc và lời: Lê Phước Thiện  Trình bày:  Tố Hoa & Phước Đạt [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/01/2022

Thứ Sáu, 28/01/2022 Xin cầu nguyện cho những CT huấn luyện người phục vụ Chúa tại Âu châu, với khóa thần học Mùa Đông và Mùa Thu nhằm đào tạo và bồi linh cho các đầy tớ và con dân Chúa. Xin Chúa cho các sinh viên đang theo học tại các trường Kinh Thánh và chủng viện được đầy ơn Chúa và càng thấm nhuần trong Lời Chúa để chuẩn bị cho bước đường phục vụ Chúa trong tương lai. Xin cầu nguyện cho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top