Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022

Charles Spurgeon: Bài Ca Giáng Sinh Đầu Tiên – The First Christmas Carol

Tựa đề: Bài Ca Giáng Sinh Nguyên văn: The First Christmas Carol Diễn giả: Charles Spurgeon [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Khuyên Mời Cuối Năm

Vào ngày sau cùng, ngày trọng thể nhất của kỳ lễ, Ðức Chúa Jesus đứng dậy và lớn tiếng mời gọi: “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống.” (Giăng 7:37) Lòng nhẫn nại đã được thể hiện toàn vẹn trong Chúa Jesus; do đó, đến ngày cuối cùng của kỳ lễ Ngài vẫn nài khuyên dân Do-thái, và thậm chí cho đến ngày cuối năm nầy Ngài vẫn nài khuyên chúng ta, và chờ đợi để thi ân cho chúng ta. Thái độ nhẫn nhục của Chúa Jes ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2022Thi Thiên 116Báo Đáp Ơn Chúa “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Ơn lành cụ thể Chúa đã ban cho trước giả trong câu 1–11 là gì? Từ câu 13–19, ba điều cụ thể nào trước giả sẽ làm để đền đáp ơn lành Chúa? Tại sao cầu khẩn Danh Chúa là một cách báo đáp ơn lành của Chúa? Bạn cảm tạ Chúa về điều gì trong năm qua? ...

Read more

Thánh Ca Giáng Sinh – Piano

Thánh Ca Giáng Sinh - Piano [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giăng 3:19

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Tựa đề: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua Nguyên tác: The Old Year Hath Now Passed Away Tựa đề: Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua Lời: Johann Steurlein (1546-1613) Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949 Nhạc: Ludvig M. Lindeman, 1812-1887 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 405 [divide style="2"][one_half] The Old Year Hath Now Passed Away Lời Anh: Catherine Winkworth (1863) 1. The old year now hath passed ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/12/2022

Thứ Bảy, 31/12/2022 Tính sổ cuối năm. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa dành thì giờ tính sổ cuối năm, đếm phước lành Chúa ban, xét lại lỗi lầm, thiếu sót, và việc xếp đặt thì giờ ưu tiên cho Chúa. Xin Bạn dành thì giờ cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn của Chúa cho chính mình trong Năm Mới 2023.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvienti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 34:5–9Giê-hô-va Đức Chúa Trời “Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Bài học hôm nay cho bạn biết gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời? Ông Môi-se đã làm gì trước sự hiện diện của Đức Giê-hô-va? Bạn cần có thái độ và đáp ứng như thế nào trước ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giăng 12:36

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/12/2022

 Thứ Sáu, 30/12/2022 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin Chúa cảm động và kêu gọi nhiều giáo sĩ đi đến vùng sâu, vùng cao, và nhiều nơi, dân tộc, bộ lạc trên quê hương chưa nghe về Phúc Âm để rao giảng về tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi và đặt trọn niềm tin nơi Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top