Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » December (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2021Lu-ca 2:13–14Bài Ca Bình An “Sáng Danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Đây là bài ca của ai ngợi tôn Chúa? Bài ca này có nội dung chính là gì? Điều gì hay tội lỗi nào đang làm chúng ta bất an? Bạn và Hội Thánh bạn đang cất tiếng hát lên bài ca này hôm nay như thế nào? Sau khi báo tin cho những người chăn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/12/2021

Thứ Sáu, 24/12/2021 Mừng Chúa Giáng Sinh. Tất cả 5 cây nến trên vòng hoa Mùa Vọng đều được thắp sáng. Cây nến Ðấng Christ (Christ Candle) ở giữa vòng hoa nhắc nhở chúng ta rằng Ðấng Christ đang hiện diện giữa chúng ta. Ðức Chúa Trời đang ở với chúng ta. Xin Chúa ban phước cho các CT thờ phượng, truyền giảng hôm nay đưa nhiều đồng bào đến tiếp nhận Chúa. Xin cầu nguyện cho các tín hữu ở những vùng xa, vùng c ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Giăng 5:20

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 358

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Giăng 1III Giăng 1Giu-đe 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bài Ca Trong Đêm Giáng Sinh

Sứ điệp: Bài Ca Trong Đêm Giáng Sinh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ  Hội Thánh Orange, California   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Lu-ca 2:11-12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2021Lu-ca 1:74–80Bài Ca Hạnh Phúc (Phần 2) “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (câu 76). Câu hỏi suy ngẫm: Trong bài ca của mình, ông Xa-cha-ri đề cập đến “ơn lành” nào Chúa đã hứa ban cho dòng dõi của ông Áp-ra-ham? Ba điều quan trọng mà ông Giăng Báp-tít phải rao báo là gì? Bạn đã nhận lãnh “ơn lành” nào Chúa ...

Read more

TNT Christmas Special 2021

TNT Christmas Special 2021 December 14, 2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/12/2021

Thứ năm, 23/12/2021 Xin cầu nguyện cho người Việt đang sống tại các nước: Cam-bốt, Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan. Đa số là đồng bào đi lao động, làm việc cực nhọc, bất đồng ngôn ngữ, bị áp bức, cô đơn. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Ngài, cho các CT truyền giảng đáp ứng nhu cầu của đồng bào hầu đạt nhiều kết quả.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www. ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 357

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Giăng 1I Giăng 2I Giăng 3I Giăng 4I Giăng 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top