Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » December (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2021Châm Ngôn 14:8–15Thận Trọng Tấm Lòng “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của người ác như thế nào? Họ sống với những điều ác ấy ra sao? Tại sao bạn phải thận trọng giữ tấm lòng của mình? Trong Châm Ngôn 14:8–15, Vua Sa-lô-môn dạy con phải thận trọng trong đường lối mình và cũng phải thận ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/12/2021

Chúa Nhật, 26/12/2021 Chúa Nhật Cuối Năm. Xin cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp Hành của HT người Việt tại Việt Nam cũng như hải ngoại có khải tượng và sự khôn ngoan từ Chúa để hướng dẫn HT Ngài đi đúng theo đường lối Chúa trong năm mới 2022.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 360

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 4Khải Huyền 5Khải Huyền 6Khải Huyền 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh (2021)

Sứ điệp: Danh Hiệu Giáng Sinh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ  Hội Thánh Orange, California   December 24, 2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Cô-lô-se 1:17

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2021Lu-ca 2:25–33Bài Ca Thỏa Lòng “Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi Thiên 91:16). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh mô tả ông Si-mê-ôn là người như thế nào? Ông đã có lời khấn nguyện gì với Đức Chúa Trời? Chúa đã làm gì cho ông và ông đã ca ngợi Ngài như thế nào? Tinh thần ca ngợi Chúa của ông Si-mê-ôn khích lệ bạn điều gì? Bốn mươi ngày ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Vì Điều Nầy Chúa Đã Sinh Ra

Tựa đề: Vì Điều Nầy Chúa Đã Sinh Ra Nguyên tác: Christ Was Born For This Trình bày: Fountainview Academy [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/12/2021

Thứ Bảy, 25/12/2021 Giáng Sinh. Xin tinh thần Giáng Sinh tác động trên mỗi con dân Chúa để mỗi người mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cứu chuộc cho đồng bào. Chúng ta còn hơn 97 triệu đồng bào ở quê nhà và gần ba triệu đồng bào ở hải ngọai chưa biết Chúa, xin Chúa mở mắt, mở lòng con dân Chúa thấy cánh đồng vàng và sẵn sàng đem đến đồng bào tin mừng Giáng Sinh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 359

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 1Khải Huyền 2Khải Huyền 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Kỷ Niệm Giáng Sinh (2021)

Chương Trình Kỷ Niệm Giáng Sinh  Thư Viện Tin Lành (2021) [divide style="2"] Tiết Mục: Thánh Ca: Đêm Yên Lặng - Kings College Choir Ca Khúc: Khi Chúa Vào Đời – Xuân Phú Thánh Ca:  Ánh Sáng Tuyệt Vời  – Kings College Choir Thi Ca: Ca Khúc Giáng Sinh - Linh Cương Thánh Ca: Bình An Cho Loài Người - Hội Thánh Sài Gòn Thánh Ca: Phước Cho Nhân Loại – Celtic Women Thi Ca: Đêm Thánh - Tường Lưu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top