Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » December (Page 4)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Rô-ma 6:23

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sau Ngày Yến Tiệc

Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Ðức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy (Gióp 1:5) Ðiều vị tộc trưởng đã làm vào buổi sáng sớm sau các ngày yến tiệc trong gia đình cũng là điều mà các tín hữu nên làm cho chính mình trước khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2021II Sử Ký 8:12–16Đền Thờ Đã Được Cất Xong “Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy” (câu 16b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dâng gì cho Chúa tại bàn thờ ông đã xây? Ông có thái độ như thế nào đối với sự dâng tế lễ trong đền thờ? Vì sao ở đây lặp lại việc xây dựng xong đền thờ? Khi biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh thì bạn phải làm gì? Phân đoạn Kinh Thánh ...

Read more

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh – 2021

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh - 2021 Sứ điệp: Tình Yêu Muôn Thuở Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ Địa điểm: Saigon Performing Arts Center [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/12/2021

Thứ Hai, 27/12/2021 Cảm tạ Chúa cho trong Mùa Giáng Sinh có khá đông người tin nhận Chúa ở quê nhà cũng như hải ngoại. Xin Chúa giúp các tân tín hữu này đứng vững và lớn lên trong đức tin. Xin Chúa thêm ơn sức cho Ban Chăm Sóc của các HT đầy tình yêu thương và sự kiên trì để giúp những anh chị em mới này.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ( ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 361

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 8Khải Huyền 9Khải Huyền 10Khải Huyền 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 68

Thánh Kinh Báo - Audio - Số 68 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo Đọc Những Số Thánh Kinh Báo (Audio) Trước [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh – Hội Thánh Sài Gòn 2021

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh - 2021 Chủ đề: Chúa Bình An Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn 23/12/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mark Finley: God Is Always On Time – Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng Lúc

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng Lúc Nguyên văn: God Is Always On Time Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:4 "Tuy nhiên khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra - sinh ra dưới luật pháp" Diễn giả:Mark Finley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Khải Huyền 1:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top