Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » December (Page 3)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Lu-ca 2:10-11

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Nhạc Giáng Sinh – Chi Hội Plei Bang 2 (2021)

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Chi Hội Plei Bang 2 (2021) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh: Home For Christmas

André Rieu - Home for Christmas [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2021II Sử Ký 8:16–18Phần Thưởng của Sự Vâng Lời “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục Truyền 28:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã xây dựng đền thờ với tinh thần như thế nào? Công việc kinh doanh của Vua Sa-lô-môn được nói đến ở đây cho thấy điều gì về ông? Vì sao ông có được những điều nà ...

Read more

We Do Christmas Like We Mean It

We Do Christmas Like We Mean It [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Giáng Sinh – Liên Hội Thánh Vùng Dallas (2021)

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng Dallas, Texas (2021) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thanh Hữu: Máng Cỏ

Máng Cỏ Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. (Lu-ca 2:7) Nếu ai hỏi: hình ảnh nào bạn thích, Trong những ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh? Nào đông phương có sao sáng hành trình, Với bác sĩ băng đường tìm Ấu Chúa? Nào Bết-lê-hem ánh hào quang giăng bủa, Với thiên thần và thiên sứ hoan ca. Nào chăn chiên đang vội vả bôn ba, Tìm Con Thánh sanh ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/12/2021

Thứ Ba, 28/12/2021 Ban Biên Tập của VPNS. Xin cầu nguyện đặc biệt cho BBT trong chức vụ Chúa giao. Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn các đầy tớ Ngài viết bài hầu nuôi dưỡng tâm linh con cái Chúa, giúp họ vững vàng trên bước đường theo Chúa, và ban phước lành cho gia đình họ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 362

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 12Khải Huyền 13Khải Huyền 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 1:23

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top