Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » December (Page 2)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 364

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 18Khải Huyền 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:1-7

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 15:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn nghĩ gì khi thấy một đứa lớn giành đồ chơi của một đứa nhỏ? Bạn nghĩ gì khi thấy một đứa lớn nhường đồ chơi cho một đứa nhỏ? Nếu bạn là cha mẹ của đứa lớn, bạn cảm thấy thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Trong câu 15:1, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến hai trách nhiệm của một người mạnh mẽ trong đức tin. Hai điều đó là gì (15:1; Ga-la-ti 6:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14)? Trách nh ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mi-chê 5:2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15–29Bảng Đeo Ngực “Bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi cũng phải làm cho cực xảo, y như ê-phót; tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, và vải gai đậu mịn” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Bảng đeo ngực về sự xét đoán được làm như thế nào? Tên mỗi con trai của Ít-ra-ên được khắc vào một viên ngọc quý trên bảng đeo ngực cho bạn những suy nghĩ gì? Bài họ ...

Read more

Bocelli Family: The Heart of Christmas – Trọng Tâm Của Giáng Sinh

Chương Trình: Trọng Tâm Của Giáng Sinh Nguyên tác: The Heart of Christmas Trình bày: Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Francesca Battistelli Video: Trinity Broadcasting Network (2021) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh: Gaither Christmas Marathon 2021

Thánh Nhạc Giáng Sinh Gaither Christmas Marathon 2021 Bill & Gloria Gaither and Friends [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Mấy Vần Rỉ Rả Cuối Năm

Mấy Vần Rỉ Rả ... Cuối Năm Hôm nay ngày cuối một năm Ngồi buồn rỉ rả mấy vần thơ chơi Ðiểm xem trong một năm rồi Có gì đáng để mình vui... ít nhiều. Vui ư? Chẳng có bao nhiêu Cái vui chưa trọn... đã vèo biến mau Cái buồn trụ lại khá lâu Muốn quên, vẫn nhớ, vẫn đau ngấm ngầm. Này! Giờ là sắp hết năm Không nên nghĩ quẩn, cho tâm nhẹ nhàng Bỏ qua những chuyện đã tàn Ðón mừng những chuyện sẽ làm mình vui.. Ngày ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2021

Thứ Tư, 29/12/2021 Xin cầu nguyện cho các nhân sự đặc trách các ĐN tại các tỉnh cao nguyên Việt Nam có ơn chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên, và cho con cái Chúa trung tín học Lời Ngài để trưởng thành, vững vàng trong đức tin và tích cực rao truyền Phúc Âm.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 363

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 15Khải Huyền 16Khải Huyền 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2021)

"And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce, and see anew the wonder of the festive season through the eyes of our young children, of whom we were delighted to welcome four more this year. They teach us all a lesson – just as the Christmas story does – that in the birth of a child, there is a new dawn with endl ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top