Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » November (Page 2)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giê-rê-mi 33:3

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2021

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1–5Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ “Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lập chức vụ thầy tế lễ như thế nào? Làm chức tế lễ trước mặt Chúa là gì? Lễ phục của thầy tế lễ phải được làm như thế nào, điều này ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, think ...

Read more

Chúa Trị Vì – Our God Reigns – Violin

Tựa đề: Chúa Trị Vì Nguyên tác:  Our God Reigns Sáng tác: Leonard Smith Trình bày: Taryn Harbridge [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Người Được Phước

Có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói: Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Ðức Chúa Jesus đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn (Lu-ca 11:27,28) Một vài người nghĩ rằng được làm mẹ Đức Chúa Jesus là một vinh dự đặc biệt, vì họ cho rằng người mẹ có cái lợi là được nhìn thấu suốt vào trong lòng của Ngài, là cách mà chúng ta không hy vọng có được. Giả thuyết trên có ...

Read more

Tiếng Hát Thiên Thần

Tựa đề: Tiếng Hát Thiên Thần Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Mặt Gặp Mặt

Tựa đề: Mặt Gặp Mặt Nguyên tác: Face to Face Lời: Carrie A. Breck Nhạc: Grant Celfax Tullar Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 333 [divide style="2"][one_half] Face to Face 1. Face to face with Christ, my Savior, Face to face—what will it be, When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me? Refrain: Face to face I shall behold Him, Far beyond the starry sky; Face to face in all His glo ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/11/2021

Thứ Hai, 29/11/2021 Viện Thánh Kinh Thần Học, Anaheim, MS Nguyễn Anh Tài, Viện trưởng; Viện Thần Học Việt Nam (UUC), Westminster, MS Đoàn Hưng Linh, Viện trưởng; Thần Học Viện Báp-tít VN, Dallas, MS Trần Ðào, Viện trưởng. Xin cầu nguyện cho Ban Giám Ðốc, Ban Ðiều Hành, Ban Giáo Sư thực hiện những đường hướng mới xây dựng trường, đáp ứng nhu cầu hiện tại của HT.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sốn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 333

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Cô-rinh-tô 1I Cô-rinh-tô 2I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 64

Thánh Kinh Báo - Audio - Số 64 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top