Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » November

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 139:14

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6–14, 22–28Ê-phót “Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh mô tả hình dáng của ê-phót như thế nào? Chúa chỉ thị làm hai viên ngọc bích có khắc tên các con trai của Ít-ra-ên có ý nghĩa gì? Ngày nay, ai là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta? Bài học này có liên hệ gì ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Mùa Vọng (2019)

Tựa đề: Chương Trình Thánh Nhạc Mùa Vọng (2019) Trình bày: King College Choir Thời gian: 1/12/2019 [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/11/2021

Thứ Ba, 30/11/2021 Xin cầu nguyện cho Giáo Hạt CMA Việt Nam: MS Hồ Hiếu Hạ, Giáo Hạt trưởng và BCH; HT Báp-tít Việt Nam (Nam Phương), MS Lê Hồng Phúc, Chủ tịch và BCH; HT Giám Lý (Methodist), MS Phan Đức Hiếu, Chủ tịch và BCH; HT Trưởng Nhiệm (Prebysterian), MS Nguyễn Hữu Cương, Điều hợp viên và BCH. Xin Chúa ban thần quyền, khải tượng, ơn sức cho các đầy tớ Chúa để lãnh đạo, gây dựng, và phát triển HT tron ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 334

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Cô-rinh-tô 5I Cô-rinh-tô 6I Cô-rinh-tô 7I Cô-rinh-tô 8I Cô-rinh-tô 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giê-rê-mi 33:3

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2021

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1–5Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ “Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lập chức vụ thầy tế lễ như thế nào? Làm chức tế lễ trước mặt Chúa là gì? Lễ phục của thầy tế lễ phải được làm như thế nào, điều này ...

Read more

Thánh Ca: Mặt Gặp Mặt

Tựa đề: Mặt Gặp Mặt Nguyên tác: Face to Face Lời: Carrie A. Breck Nhạc: Grant Celfax Tullar Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 333 [divide style="2"][one_half] Face to Face 1. Face to face with Christ, my Savior, Face to face—what will it be, When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me? Refrain: Face to face I shall behold Him, Far beyond the starry sky; Face to face in all His glo ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/11/2021

Thứ Hai, 29/11/2021 Viện Thánh Kinh Thần Học, Anaheim, MS Nguyễn Anh Tài, Viện trưởng; Viện Thần Học Việt Nam (UUC), Westminster, MS Đoàn Hưng Linh, Viện trưởng; Thần Học Viện Báp-tít VN, Dallas, MS Trần Ðào, Viện trưởng. Xin cầu nguyện cho Ban Giám Ðốc, Ban Ðiều Hành, Ban Giáo Sư thực hiện những đường hướng mới xây dựng trường, đáp ứng nhu cầu hiện tại của HT.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sốn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 333

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Cô-rinh-tô 1I Cô-rinh-tô 2I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top