Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » October

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Mạng

    Tựa đề: Sứ Mạng Kinh Thánh: Giăng 20:19-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Mạng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2021Châm Ngôn 13:20–21Hãy Là Người Bạn Công Chính “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì khi chọn bạn đồng hành? Chúa muốn con cái Ngài làm gì với những người bạn ngoài Chúa? Đời sống của bạn đã ảnh hưởng thế nào với những người chung quanh? Vua Sa-lô-m ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giu-đe 1:12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Laura Bretan: I Will Praise Your Name Forever

Nguyên tác: I Will Praise Your Name Forever Trình bày: Laura Bretan - 10 tuổi [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/10/2021

Chúa Nhật, 31/10/2021 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin cầu nguyện cho những người nắm quyền lãnh đạo ở miền Bắc từ cấp quốc gia đến huyện, làng. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa là Ðấng Tạo Hóa, tể trị cả vũ trụ này, cho họ cơ hội nghe và tin nhận Chúa. Xin Chúa ban cho các đầy tớ Chúa lòng yêu kính Chúa, sự yêu thương, hiệp một, khôn ngoan, ơn sức từ Chúa để hướng dẫn HT đi trong đường lối của Chúa, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 304

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 23Lu-ca 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-sai 54:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hội Thánh Bị Xáo Trộn

Tựa đề: Hội Thánh Bị Xáo Trộn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24: 4-14 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 10/10/2021 [divide style="2"] 4 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. 5 Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20–21Dầu Thắp Đèn trong Đền Tạm “Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Dầu được dùng thắp trong đền thánh có tiêu chuẩn như thế nào? Dân Chúa và các thầy tế lễ phải làm gì để giữ đèn trong đền tạm luôn được cháy sáng? ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách II Ti-mô-thê  - Nghe đọc sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top