Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 8)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Lu-ca 17:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021Giê-rê-mi 28:10–17Thẩm Định Thật Giả “Bằng có ai không nghe theo lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-na-nia tiếp tục rao ra sứ điệp nào để lừa ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-mốt

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-mốt [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần 1 Phần Giới Thiệu Phần 2 Chương 1 Phần 1 Chương 2-3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Chương 5-15 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Chương 6-7 Chương 8 Chương 9 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách A-mốt - Nghe đọc sách A-mốt [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Ph ...

Read more

Quyền Năng Của Chúa

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta - những người tin nhận - trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20) Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðứ ...

Read more

How Great Is Our God – Classical Guitar

Nguyên tác: How Great Is Our God Sáng tác: Chris Tomlin, Jesse Reeves and Ed Cash. Guitarist: Rodrigo Rodríguez [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

You Say

Tựa đề: Ngài Phán Nguyên Tác: You Say Nhạc và lời: Lauren Daigle, Paul Mabury, & Jason Ingram Video: GMA Dove Award [divide style="2"] You Say I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low Remind me once again just who I am because I need to know Ooh oh You say I am l ...

Read more

Thánh Ca: There Shall be Showers of Blessing – Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing  Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] There Shall be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall be seasons refreshing, Sent from the Savior above. Refrain: Showers ...

Read more

Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa

Tựa đề: Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa Nhạc và lời: Lê Anh Đông Trình bày: Trần Đình Tú [divide style="2"] ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/09/2021

Thứ Hai, 20/9/2021 Bang Texas: Các HT Báp-tít: HT Chúa Là Vua, MS Nguyễn Phi Hùng; HT Sugar Land, MS Bùi Thế Hiền; HT Waco, MS Đặng Ngọc Thọ đặc trách linh vụ; HT Killeen, MS Trần Văn Ly; HT Kirkwood, MS Tấn Mai (David); HT Houston, MS Nguyễn Công Minh; HT West Houston, MS Trần Tự Hồng Sơn; HT Ridgemont, MS Huỳnh Quốc Khánh; HTTL Thiên Ân (Trưởng Nhiệm), MS Hồ Việt; HTTL Bellaire, MS Nguyễn Đan. Xin Chúa ba ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 263

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Áp-đia 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top