Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 7)

Cầu Nguyện – Ngày 21/09/2021

Thứ Ba, 21/9/2021 Bang Texas: HT Houston Lutheran, MS Nguyễn Hữu Ninh; HT Trưởng Nhiệm Ðức Tin (Houston), MS Nguyễn Anh Ðan; HT Houston Northwest (Ngũ Tuần), MS Trần Thanh Liêm; HT Ba Ngôi (Lutheran), MS Ðỗ Văn Dũng. Xin Chúa cho HT được ơn gây dựng và phát triển. Xin Chúa mở lòng đồng bào trong vùng biết lắng nghe đạo Chúa và tiếp nhận Ngài.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [div ...

Read more

Thánh Ca: Căn Cơ Kiên Cố

Tựa đề: Căn Cơ Kiên Cố Nguyên tác: How Firm a Foundation Tựa đề: Căn Cơ Kiên Cố Lời: George Keith, 1787 Nhạc: Nhạc điệu Bồ Đào Nha Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #427 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 264 [divide style="2"][one_half] How Firm a Foundation 1. How firm a foundation, ye saints of the Lord, Is laid for your faith in His excellent Word! What more can He say than to you He hath said Who ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 264

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-na 1Giô-na 2Giô-na 3Giô-na 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Lu-ca 17:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021Giê-rê-mi 28:10–17Thẩm Định Thật Giả “Bằng có ai không nghe theo lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-na-nia tiếp tục rao ra sứ điệp nào để lừa ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-mốt

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách A-mốt [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần 1 Phần Giới Thiệu Phần 2 Chương 1 Phần 1 Chương 2-3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Chương 5-15 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Chương 6-7 Chương 8 Chương 9 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách A-mốt - Nghe đọc sách A-mốt [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Ph ...

Read more

Quyền Năng Của Chúa

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta - những người tin nhận - trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20) Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðứ ...

Read more

How Great Is Our God – Classical Guitar

Nguyên tác: How Great Is Our God Sáng tác: Chris Tomlin, Jesse Reeves and Ed Cash. Guitarist: Rodrigo Rodríguez [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/09/2021

Thứ Hai, 20/9/2021 Bang Texas: Các HT Báp-tít: HT Chúa Là Vua, MS Nguyễn Phi Hùng; HT Sugar Land, MS Bùi Thế Hiền; HT Waco, MS Đặng Ngọc Thọ đặc trách linh vụ; HT Killeen, MS Trần Văn Ly; HT Kirkwood, MS Tấn Mai (David); HT Houston, MS Nguyễn Công Minh; HT West Houston, MS Trần Tự Hồng Sơn; HT Ridgemont, MS Huỳnh Quốc Khánh; HTTL Thiên Ân (Trưởng Nhiệm), MS Hồ Việt; HTTL Bellaire, MS Nguyễn Đan. Xin Chúa ba ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 263

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Áp-đia 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top