Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 266

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 5Mi-chê 6Mi-chê 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 11:6

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:13-21

  Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 10:13-21 Câu Hỏi Gợi Ý Tiêu chuẩn nào khiến bạn đánh giá một bộ phận trong thân thể là xinh đẹp? Tại sao bạn chọn tiêu chuẩn đó?  Theo bạn, bàn chân như thế nào là một bàn chân xinh đẹp?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Kinh Thánh cho biết ai là người có thể được cứu (10:13; Giô-ên 2:32; Giăng 1:12-13)? Theo Sứ đồ Phao-lô, một người chỉ có thể cầu xin Chúa khi nào (10:1 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2021I Cô-rinh-tô 15:9–11Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói ông làm việc nhiều hơn các người khác? Cuộc đời phục vụ Chúa của ông đã cho thấy ơn Chúa ở trên ông như thế nào? Sự phục vụ của bạn trong Hội Th ...

Read more

Tường Lưu: Chúa Ơi, Tình Chúa Tuyệt Vời

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35) Đời con những tháng năm xưa Con đi mệt mỏi, chân đưa rã rời Con tìm một chút … niềm vui Con tìm một chút … ngọt bùi thế gian Con tìm một chút … bình an Con tìm một chút … tình thân mát lòng Nhưng con càng thấy cô đơn Bao nhiêu mơ ước chỉ còn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/09/2021

Thứ Tư, 22/9/2021 Bang Texas: Các HT Báp-tít: HT San Antonio, MS Nguyễn Ðăng Khoa; HT Hiệp Nhất Austin, MS Nguyễn Văn Tuyên; HTTL Hyde Park Austin, MS David Nhiều; HT Amarillo, MS Trần Hoàng Hà; HT Austin (CMA), MS Trần Ngọc Hòa; HT Amarillo (CMA), MS Nguyễn Phúc Tần. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn S ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 265

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 1Mi-chê 2Mi-chê 3Mi-chê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 10:24

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Người Con Hoang Đàng Không Ăn Năn

  Người Con Hoang Đàng Không Ăn Năn [divide style="2"]  [divide style="2"] Cách đây không lâu, báo chí ở Mỹ có đăng một tin về một thanh niên người Armenian đã giàn xếp một tai nạn, để lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ.  Câu chuyện ấy xảy ra như sau: Thanh niên Armenian này có người cha rất giàu có đang sống ở Iran.  Anh được cha cho qua Mỹ để ăn học.  Trong thời gian ở Mỹ, cha anh thường ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2021I Cô-rinh-tô 15:9–10aKhông Phải Là Vô Ích “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô tự nhận mình hèn mọn, không đáng gọi là sứ đồ? Sau khi được Chúa cứu, Sứ đồ Phao-lô đã làm những gì để ơn Chúa ban cho ông không phải là vô ích? Bằng chứng nào bày tỏ ơn Chúa đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top