Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 5)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 12:11

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: Thờ Phượng Mãi Mãi – Worship Forever

Chương Trình Thánh Nhạc: Thờ Phượng Mãi Mãi Michael W. Smith: Worship Forever (2001-2021) [divide style="2"] Vài lời về chương trình thánh nhạc Worship Forever: Hai mươi năm trước, Chương Trình Thánh Nhạc Thờ Phượng Mãi Mãi (Worship Forever) của Michael W. Smith được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Trinity Broadcasting Network (TBN) trùng vào ngày 11/9/2001. Chương trình tình cờ phát hành đúng vào ngà ...

Read more

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 18

Phương pháp thứ chín: Xin Chúa cho khải tượng và trang bị để thực hiện khải tượng Robert Jaffaray, một nhà truyền bá Phúc Âm được xem như đã thành công lớn tại Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, một hôm tự thuật kinh nghiệm bản thân như sau: Ông đang được Chúa dùng mở mang công việc truyền giáo tại Hoa-nam và một vài nước khác, thì được Chúa cảm động phải bắt đầu công việc truyền giáo tại In-đô-nê-xi-a, lúc bấy g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2021II Sử Ký 6:12–27Lời Cầu Nguyện của Vua Sa-lô-môn “Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Ít-ra-ên của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dủ nghe, nhậm lời, và tha thứ cho” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn làm gì nhân dịp cung hiến đền thờ? Ông đến với Chúa với thái độ ra sao? Ông cầu xi ...

Read more

Thánh Ca: Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Tựa đề: Christ Nắm Tôi Thật Chặt Nguyên tác: He Will Hold Me Fast Tựa đề: Chúa Nắm Tôi Lời: Ada Ruth Habershon (1861-1918) Nhạc: Robert Harkness (1880-1961) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 263 [divide style="2"][one_half] He Will Hold Me Fast 1. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast; When the tempter would prevail, He can hold me fast. Refrain He will hold me fast, H ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/09/2021

Thứ Sáu, 24/9/2021 Bang New Mexico: HT Báp-tít Albuquerque, MS Thái Quang Tấn; HT Albuquerque (CMA), chưa có quản nhiệm. Xin Chúa ban ơn sức mới trên người chăn, cho các ban ngành trong HT hiệp tác với MS trong công tác gây dựng và phát triển nhà Chúa. Bang Hawaii: HT Cơ Ðốc Phúc Âm (Mennonite), MS Lưu Quốc Cường; HTTL Hawaii, chưa có người chăn. Xin Chúa đồng công với đầy tớ Chúa trong việc xây dựng HT và ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 267

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Na-hum 1Na-hum 2Na-hum 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 22:24

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Chứng Nhân Của Jesus

Tựa đề: Chứng Nhân Của Jesus Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời [divide style="2"] Tựa đề: Jesus' Witness Lời: MS. Lê Ngọc Vinh Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh [one_half] Jesus' Witness Let us go out, let us go out And bring lost souls to Him 1. We're Christians now, by faith and His grace Proclaim His saving work today We're witness now of Jesus, the Lord Bring people ev'ry-where to Him Let us go out, o, witness of Him Le ...

Read more

Thánh Ca: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Tựa đề: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus Nguyên tác: My Hope Is Built on Nothing Less Tựa đề: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus / Nương Trên Jêsus Lời: Edward Mote, 1834 Nhạc: William B. Bradbury, 1863 Tài Liệu: Edward Mote’s Hymns of Praise, 1836 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 266 [divide style="2"][one_half] My Hope Is Built on Nothing Less 1. My hope is built on nothing less Tha ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top