Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2021II Sử Ký 6:12–27Lời Cầu Nguyện của Vua Sa-lô-môn “Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Ít-ra-ên của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dủ nghe, nhậm lời, và tha thứ cho” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn làm gì nhân dịp cung hiến đền thờ? Ông đến với Chúa với thái độ ra sao? Ông cầu xi ...

Read more

Thánh Ca: Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Tựa đề: Christ Nắm Tôi Thật Chặt Nguyên tác: He Will Hold Me Fast Tựa đề: Chúa Nắm Tôi Lời: Ada Ruth Habershon (1861-1918) Nhạc: Robert Harkness (1880-1961) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 263 [divide style="2"][one_half] He Will Hold Me Fast 1. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast; When the tempter would prevail, He can hold me fast. Refrain He will hold me fast, H ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/09/2021

Thứ Sáu, 24/9/2021 Bang New Mexico: HT Báp-tít Albuquerque, MS Thái Quang Tấn; HT Albuquerque (CMA), chưa có quản nhiệm. Xin Chúa ban ơn sức mới trên người chăn, cho các ban ngành trong HT hiệp tác với MS trong công tác gây dựng và phát triển nhà Chúa. Bang Hawaii: HT Cơ Ðốc Phúc Âm (Mennonite), MS Lưu Quốc Cường; HTTL Hawaii, chưa có người chăn. Xin Chúa đồng công với đầy tớ Chúa trong việc xây dựng HT và ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 267

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Na-hum 1Na-hum 2Na-hum 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 22:24

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Chứng Nhân Của Jesus

Tựa đề: Chứng Nhân Của Jesus Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời [divide style="2"] Tựa đề: Jesus' Witness Lời: MS. Lê Ngọc Vinh Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh [one_half] Jesus' Witness Let us go out, let us go out And bring lost souls to Him 1. We're Christians now, by faith and His grace Proclaim His saving work today We're witness now of Jesus, the Lord Bring people ev'ry-where to Him Let us go out, o, witness of Him Le ...

Read more

Thánh Ca: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Tựa đề: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus Nguyên tác: My Hope Is Built on Nothing Less Tựa đề: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus / Nương Trên Jêsus Lời: Edward Mote, 1834 Nhạc: William B. Bradbury, 1863 Tài Liệu: Edward Mote’s Hymns of Praise, 1836 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 266 [divide style="2"][one_half] My Hope Is Built on Nothing Less 1. My hope is built on nothing less Tha ...

Read more

Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: 9/11, Covid-19 – Nan Đề Của Điều Ác

Sứ điệp: 9/11, Covid-19 - Nan Đề Của Điều Ác Kinh Thánh: Rô-ma 8:6-33 Diễn giả: Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 19/9/2020 [divide style="2"] Rô-ma 8:6-33 Quyền Tể Trị Của Ðức Chúa Trời Trong Quyết Ðịnh Của Ngài 6. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lời của Ðức Chúa Trời đã thất bại. Bởi vì không phải tất cả những người Y-sơ-ra-ên đều là người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2021I Cô-rinh-tô 15:12–19Nếu Đấng Christ Chẳng Sống Lại “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về sự liên hệ giữa sự sống lại của Đấng Christ và niềm tin về sự sống lại của thân thể trong tương lai? Ông lý luận nếu Đấng Christ chẳng sống lại th ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/09/2021

Thứ Năm, 23/9/2021 Bang Colorado: HT Giám Lý Brentwood, MS Nguyễn Vạn Tân; HT Tin Lành Trưởng Nhiệm, MS Bùi Minh Tú. Các HT Báp-tít (SBC): HT Denver, Thầy Lê Hoàng Linh; HT Westminster, MS Nguyễn Văn Hải; HT Ân Điển, MS Nguyễn Nguyên; HT Trung Tâm, MS Lê Thanh Liêm; HT Cộng Ðồng Aurora, MS Nguyễn Văn Việt; HT Truyền Giáo Colorado Springs, MS Lê Thành Chung; HT Tin Lành Sống Mới (General Baptist), MS Trần Ðì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top