Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 4)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 269

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sô-phô-ni 1Sô-phô-ni 2Sô-phô-ni 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Rượu và Đức Thánh Linh

Tựa đề: Rượu và Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 15-20 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/8/2021 [divide style="2"] 15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng dại dột, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rư ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 4:16

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2021II Sử Ký 6:26–42Đấng Làm Hạn Hán và Giáng Mưa trên Đất “Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng” (Xa-cha-ri 10:1). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn thì vì sao có thiên tai, đói kém, tật bệnh xảy ra cho người Ít-ra-ên? Ông cầu xin Chúa điều gì? Dân Chúa phải làm gì để được ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Phi-líp

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Phi-líp [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Phi-líp - Nghe đọc sách Phi-líp [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bibl ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/09/2021

Thứ Bảy, 25/9/2021 Bang Utah: Các HT Báp-tít: HT Salt Lake City, MS Nguyễn Thanh Ân Nghĩa; HT Nguyên Thủy, MS Nguyễn Bá Trọng; HT Thông Công Cơ Đốc, MS Nguyễn Đức Tánh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa, và hăng hái ra đi chia sẻ Phúc Âm. Bang Nevada: HT Nối Vòng Tay, MS Nguyễn Nhật; HT Phúc Âm Las Vegas, MS John Nguyễn. Xin Chúa ban năng quyền trên ngư ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 268

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ha-ba-cúc 1Ha-ba-cúc 2Ha-ba-cúc 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 12:11

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: Thờ Phượng Mãi Mãi – Worship Forever

Chương Trình Thánh Nhạc: Thờ Phượng Mãi Mãi Michael W. Smith: Worship Forever (2001-2021) [divide style="2"] Vài lời về chương trình thánh nhạc Worship Forever: Hai mươi năm trước, Chương Trình Thánh Nhạc Thờ Phượng Mãi Mãi (Worship Forever) của Michael W. Smith được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Trinity Broadcasting Network (TBN) trùng vào ngày 11/9/2001. Chương trình tình cờ phát hành đúng vào ngà ...

Read more

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 18

Phương pháp thứ chín: Xin Chúa cho khải tượng và trang bị để thực hiện khải tượng Robert Jaffaray, một nhà truyền bá Phúc Âm được xem như đã thành công lớn tại Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, một hôm tự thuật kinh nghiệm bản thân như sau: Ông đang được Chúa dùng mở mang công việc truyền giáo tại Hoa-nam và một vài nước khác, thì được Chúa cảm động phải bắt đầu công việc truyền giáo tại In-đô-nê-xi-a, lúc bấy g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top