Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2021Châm Ngôn 13:1–6Học Nói “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con nguyên tắc học nói như thế nào? Giữ gìn môi miệng, nói lời trung thực sẽ nhận được những ích lợi gì? Bạn thường vấp phải những lỗi lầm nào trong nội dung lời nói, cách ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35; Công Vụ 10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"] 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” 20. Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “G ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/09/2021

Chúa Nhật, 26/9/2021 Bang Arizona: Các HT Báp-tít: HT Hiệp Nhất, MS Trần Quang Tuấn; HT Phoenix, MS Châu Trọng Ngọc; HT Tucson, MS Lê Chí Hoàng. Các HT CMA: HT Greenfield, MS Nguyễn Thiện Tín kiêm nhiệm; HT Tucson, Ông Nguyễn Thanh Anh Dũng đặc trách linh vụ. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Chúa, cho con dân Chúa lòng ham thích học Lời Chúa để đức tin tăng trưởng và tích cực xây dựng nhà Ngài. Xin Chúa cho HT T ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 269

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sô-phô-ni 1Sô-phô-ni 2Sô-phô-ni 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Rượu và Đức Thánh Linh

Tựa đề: Rượu và Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 15-20 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/8/2021 [divide style="2"] 15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng dại dột, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rư ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 4:16

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2021II Sử Ký 6:26–42Đấng Làm Hạn Hán và Giáng Mưa trên Đất “Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng” (Xa-cha-ri 10:1). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn thì vì sao có thiên tai, đói kém, tật bệnh xảy ra cho người Ít-ra-ên? Ông cầu xin Chúa điều gì? Dân Chúa phải làm gì để được ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Phi-líp

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Phi-líp [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Phi-líp - Nghe đọc sách Phi-líp [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bibl ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/09/2021

Thứ Bảy, 25/9/2021 Bang Utah: Các HT Báp-tít: HT Salt Lake City, MS Nguyễn Thanh Ân Nghĩa; HT Nguyên Thủy, MS Nguyễn Bá Trọng; HT Thông Công Cơ Đốc, MS Nguyễn Đức Tánh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa, và hăng hái ra đi chia sẻ Phúc Âm. Bang Nevada: HT Nối Vòng Tay, MS Nguyễn Nhật; HT Phúc Âm Las Vegas, MS John Nguyễn. Xin Chúa ban năng quyền trên ngư ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 268

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ha-ba-cúc 1Ha-ba-cúc 2Ha-ba-cúc 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top