Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 3)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 271

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 1Xa-cha-ri 2Xa-cha-ri 3Xa-cha-ri 4Xa-cha-ri 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 10:37

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Áp-đia - Nghe đọc sách Áp-đia [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2021II Sử Ký 7:1–10Hiệp Một Ý Một Lòng Cùng Nhau “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn và toàn thể dân chúng đang làm gì? Chúa vui lòng với điều họ đang làm như thế nào? Cụm từ hay ý tưởng ...

Read more

Bóng Mây Tội Lỗi

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi (Ê-sai 44:22) Hãy suy xét thật kỹ điểm tương đồng của sự dạy dỗ: tội lỗi chúng ta giống như những đám mây. Mây có muôn hình, muôn màu sắc; tội lỗi chúng ta cũng vậy. Mây che khuất ánh mặt trời, khiến phong cảnh bên dưới đen mờ; cũng vậy, tội lỗi che khuất chúng ta với ánh sáng của mặt Chúa, khiến ...

Read more

Lời Cầu Nguyện Cho Việt Nam

Ca Khúc: Lời Cầu Nguyện Cho Việt Nam Lời: Tan Nabavi Nhạc: Mary Bích Hạnh Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/09/2021

Thứ Hai, 27/9/2021 Bang Oregon: Các HT Báp-tít: HT Aloha (GBC), MS Huỳnh Minh Ðức; HTTL Ân Ðiển Portland, MS Mã Phúc Thạch; HTTL Ðức Tin (GBC), MS Nguyễn Hoàng Thái; HT Nước Sống, MS Nguyễn Ngọc Khánh; HT Bible, MS Nguyễn Văn Năng; HT Salem (Nazarene), MS Huỳnh Quốc Bình; HT Rose City (Nazarene), MS Nguyễn Ðăng Chí. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa để gây dựng HT phát triển và vững mạnh, xin cho con ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 270

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-ghê 1A-ghê 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 54

Thánh Kinh Báo - Audio - Số 54 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo Đọc Những Số Thánh Kinh Báo (Audio) Trước [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 5:5

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top