Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 13)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2021Châm Ngôn 12:20–22Lòng Dạ Con Người “Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình”(câu 20 BTT). “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy sự lừa đảo, nhưng tấm lòng người hòa giải tràn ngập niềm vui” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lòng dạ người ác và người công chính khác nhau như thế nào? Kết cuộc giữa người có lòng ngay thẳng với ngườ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Khóc

Tựa đề: Đừng Khóc  Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đừng Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Đẹp Thay – Fairest Lord Jesus

Tựa đề: Jesus Đẹp Thay Nguyên tác: Fairest Lord Jesus Lời: Khuyết Danh Nhạc: Dân ca Silesia Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 13 [divide style="2"] [one_half] Fairest Lord Jesus 1. Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature, O Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou, my soul's glory, joy and crown. 2. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, Robed in the b ...

Read more

Thánh Ca: Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Tựa đề: Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi Nguyên tác: My Faith Looks Up to Thee Tựa đề: Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi Lời: Ray Palmer (1808-1887), 1830 Nhạc: Lowell Mason (1792-1872), 1832 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 255 [divide style="2"][one_half] My Faith Looks Up to Thee 1. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine! Now hear me while I pray, take all my guilt awa ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/09/2021

Chúa Nhật, 12/9/2021 Bang Missouri: HT St. Louis (CMA),MSNC Nguyễn Trọng Vinh; HT St. Louis (Lutheran), MS Võ Ngọc Minh Châu. Các HT Báp-tít: HT Kansas City, MS Lindell Scone; HT New Horizon, MS Michael Sand; HT Emmanuel, chưa có quản nhiệm. Xin Chúa đồng công với người chăn để giúp con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ hầu HT được phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 255

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:�?a-ni-ên 6�?a-ni-ên 7�?a-ni-ên 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 37:11

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2021Đa-ni-ên 2:36–45Kiến Trúc Sư của Lịch Sử “Kỳ đã trọn, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-sa là gì? Lịch sử cho thấy giấc mơ này trở thành hiện thực như thế nào? Vương quốc trong câu 44 có đặc điểm gì? “Hòn đá” chỉ về ai? Bài học hôm nay đem cho chúng ta niềm hy vọng nào? Ý ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ga-la-ti

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ga-la-ti [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Phần 2 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 5 Phần 3 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 6 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Ga-la-ti ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top