Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September (Page 10)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Truyền Đạo 7:13

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Hiểu Ý Chúa

Tựa đề: Tìm Hiểu Ý Chúa Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 15-20 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/8/2021 [divide style="2"] 15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng dại dột, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, sa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2021Giê-rê-mi 28:1–10Đối Diện Với Thách Thức “Lạy Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài; xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ!” (Giê-rê-mi 15:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-na-nia là ai? Ông công bố sứ điệp gì? Tiên tri Giê-rê-mi đã phản ứng như thế nào trước lờ ...

Read more

Thánh Ca: Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-phê-sô

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-phê-sô [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 1 Phần 4 Chương 1 Phần 5 Chương 1 Phần 6 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 Chương 4 Phần 3 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 5 Phần 3 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 6 Phần 3 [divide style="2"] Đ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/09/2021

Thứ Bảy, 18/9/2021 Bang Texas: các HT CMA: HT Thi Thiên, MS Phan Vĩnh Phúc; HT Lời Sống, MS Nguyễn Biên; HT Giám Lý Lewisville, MS Nguyễn Trường Cửu. Các HT Báp-tít: HT Longview, MS Trần Mạnh Cường; HT Fort Worth, MS Đặng Quy Thế; HT Ân Ðiển Arlington, MS Nguyễn Văn Huệ; HT Lời Chúa, MS Nguyễn Ngọc Long; HT Arlington, MS Đặng Phúc Ánh; HT Elevate, MS Huỳnh Trung Daniel; HT College Avenue, MS Trần Cẩm Hùng; ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 261

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 1A-mốt 2A-mốt 3A-mốt 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 5:16

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Rick Warren: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi

Tựa đề: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi Nguyên văn: Finding the Strength to Keep Going When I’m Emotionally Worn Out Diễn giả: Mục sư Rick Warren [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2021Giê-rê-mi 27:5–8, 12–13Tưởng Chết Nhưng Sẽ Sống “…Hãy đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn, hãy phục sự người và dân người nữa, thì các ngươi được sống. Cớ sao vua cùng dân mình liều chết bởi gươm dao,đói kém, dịch lệ, như Đức Giê-hô-va đã phán về nước nào chẳng phục sự vua Ba-by-lôn?” (câu 12b–13). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va quyết định ban quyền gì cho Vua Nê-bu-cát-nế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top