Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » September

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 11:6

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:13-21

  Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 10:13-21 Câu Hỏi Gợi Ý Tiêu chuẩn nào khiến bạn đánh giá một bộ phận trong thân thể là xinh đẹp? Tại sao bạn chọn tiêu chuẩn đó?  Theo bạn, bàn chân như thế nào là một bàn chân xinh đẹp?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Kinh Thánh cho biết ai là người có thể được cứu (10:13; Giô-ên 2:32; Giăng 1:12-13)? Theo Sứ đồ Phao-lô, một người chỉ có thể cầu xin Chúa khi nào (10:1 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2021I Cô-rinh-tô 15:9–11Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói ông làm việc nhiều hơn các người khác? Cuộc đời phục vụ Chúa của ông đã cho thấy ơn Chúa ở trên ông như thế nào? Sự phục vụ của bạn trong Hội Th ...

Read more

Reo Vang Hòa Ca: Piano & Violin

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Vực Tôi – He Lifted Me

Tựa đề: Ngài Vực Tôi Nguyên tác: He Lifted Me Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 231 [divide style="2"] [one_half] He Lifted Me 1. In loving-kindness Jesus came, My soul in mercy to reclaim, And from the depths of sin and shame Through grace He lifted me. Refrain: From sinking sand He lifted me, With tender h ...

Read more

Thánh Ca: Đức Chúa Jesus Là Bạn Thật

Tựa đề: Đức Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what peace we often ...

Read more

Thánh Ca: Mặt Gặp Mặt – Voir mon sauveur face à face

Tựa đề: Mặt Gặp Mặt Nguyên tác: Face to Face Nhạc: Carrie A. Breck Lời: Grant Celfax Tullar Trình bày: Sebastian Demrey & Jimmy Lahaie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Chúa Ơi, Tình Chúa Tuyệt Vời

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35) Đời con những tháng năm xưa Con đi mệt mỏi, chân đưa rã rời Con tìm một chút … niềm vui Con tìm một chút … ngọt bùi thế gian Con tìm một chút … bình an Con tìm một chút … tình thân mát lòng Nhưng con càng thấy cô đơn Bao nhiêu mơ ước chỉ còn ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, th ...

Read more

Jesus Loves Me – Jesus Yêu Em

Tựa đề: Jesus Yêu Em Nguyên tác: Jesus Loves Me Lời: Anna B. Warner Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868) Lời: Charlotte Elliott (1789-1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 363 [divide style="2"] [one_half] Jesus Loves Me Jesus loves me! This I know, For the Bible tells me so; Little ones to Him belong, They are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me! Yes, Jesus loves me! Y ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top