Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » August

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Cô-rinh-tô 15:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Các Bằng Chứng Của Phúc Âm

Các Bằng Chứng Của Phúc Âm [divide style="2"]  [divide style="2"] Người Việt chúng ta thường hay nói: “Có tiền mua tiên cũng được.”  Đây là câu nói đề cao mãnh lực ghê gớm của đồng tiền.  Nhưng có bao giờ quí vị tự hỏi: “Có tiên thật mà không đòi mua.” Năm 1917, cô bé Frances Griffiths lúc ấy mới 10 tuổi thường trốn ra sau vườn chơi một mình.  Khi bị cha la mắng, cô ta nói: “Con ra đó để ch ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Đa-ni-ên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Đa-ni-ên [divide style="2"] Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 Chương 2 Phần 4 Chương 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 7 Phần 3 Chương 8 Phần 1 Chương 8 Phần 2 Chương 9 Phần 1 Chương 9 Phần 2 Chương 10 Chương 10 Phần 1 Chương 11 Phần 1 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 25:17–22Nắp Thi Ân “Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên Hòm Bảng Chứng Ta sẽ truyền cho ngươi các mệnh lệnh về dân Ít-ra-ên” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Nắp thi ân phải được làm như thế nào? Hình ảnh hai chê-ru-bim xòe cánh che phủ Hòm Giao Ước cho bạn những suy nghĩ gì? Tại sao gọi là nắp thi ân mà không gọi là nắp Hò ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2021

Thứ Ba, 31/8/2021 HT Hải Châu, MSNC Phan Thanh Quốc. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa ơn trong sự gây dựng HT, cho tinh thần học Lời Chúa và truyền giảng của con dân Chúa được đẩy mạnh và nhân rộng, xin Chúa dẫn dắt các bạn thanh niên trong HT trong quyết định về hôn nhân và giúp họ dấn thân trong sự phục vụ Chúa. Xin Chúa cho việc mở HT mới tại Hòa Xuân được mọi sự tốt đẹp.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 23Ê-xê-chi-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10–16Hòm Bảng Chứng “Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8) Câu hỏi suy ngẫm: Hòm Bảng Chứng sẽ được làm chi tiết như thế nào? Chất liệu, cấu trúc, và bảng chứng để ở trong cho biết gì về Đức Chúa Trời đối với dân Ngài? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì? Đức Chúa Trời chỉ thị dân Chúa làm Hòm Bảng Chứng (còn được gọi là Hò ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/08/2021

Thứ Hai, 30/8/2021 HT Ðà Nẵng, MS Nguyễn Thanh Hồng QN, NTĐ Bùi Thị Thủy PT. Cảm tạ Chúa cho các chương trình truyền giảng hằng tuần đều có thân hữu đến tham dự và có người tin Chúa. Mời cầu nguyện cho việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục sớm được hoàn tất. Xin Chúa ban ơn giảng dạy và chăm sóc trên người chăn, cho con dân Chúa ham thích học Lời Chúa, cho tất cả ban ngành trong HT tinh thần hiệp tác với nhau ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 242

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 21Ê-xê-chi-ên 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top