Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » June

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 22:37

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24–33Huấn Thị Trước Khi Vào Đất Hứa “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban huấn thị nào cho tuyển dân trước khi vào Đất Hứa? Các mệnh lệnh này có liên hệ gì với nhau và với Mười Điều Răn? Vai trò của Chúa và của tuyển dân như ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:15-23

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 6:15-23 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn làm việc dưới sự điều khiển của ai? Cách quản lý của người đó như thế nào? Người đó có buộc bạn làm những điều bạn không ưa thích hay không?  Nếu có cơ hội được đổi đi nơi khác để khỏi phải làm với người đó, bạn có muốn đổi đi hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Có phải cuộc sống không bị ràng buộc bởi luật pháp nhưng được ở trong ân điển của ...

Read more

Thánh Ca: Hướng Mắt Về Chúa Jesus

Tựa đề: Hướng Mắt Về Chúa Jesus Nguyên tác: Turn Your Eyes Upon Jesus Nhạc và Lời: Helen H. Lemmel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài Số 173 [divide style="2"] [one_half] Turn Your Eyes Upon Jesus 1. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see? There’s light for a look at the Savior, And life more abundant and free. Refrain: Turn your eyes upon Jesus, Look full in His ...

Read more

Thánh Ca: Jesus! Tôi Đến

Tựa đề: Jesus! Tôi Đến Nguyên tác: Jesus, I Come Lời: William True Sleeper (1819-1904) Nhạc: George Coles Stebbins (1846-1945) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 180 [divide style="2"] [one_half] Jesus, I Come 1. Out of my bondage, sorrow, and night, Jesus, I come! Jesus, I come! Into Thy freedom, gladness, and light, Jesus, I come to Thee! Out of my sickness into Thy health, Out of my wan ...

Read more

Sao Còn Lo Sợ?

Tựa đề: Sao Còn Lo Sợ Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh ...

Read more

Thánh Ca: I Know Who Holds Tomorrow – Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 Trình bày: The Petersens [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I kn ...

Read more

Tường Lưu: Giấu Lời Chúa Trong Lòng

Giấu Lời Chúa Trong Lòng Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. (Thi Thiên 119:11) Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. (Thi Thiên 119:50) Giấu lời Chúa trong lòng là... cần thiết Cần luôn luôn trong cuộc sống trên đời Dẫu ta đi dưới ánh sáng mặt trời Cũng nhiều lúc gặp chặng đường thử thách. [clear] Gặp thử thách là điều ngoài ý muốn Ta ư ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Cờ Lấp Lánh Sao

Tựa đề: Cờ Lấp Lánh Sao - Quốc Ca Hoa Kỳ Nguyên tác: The Star-Spangled Banner (1812) Lời: Francis Scott Key  Nhạc: John Stafford Smith Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] The Star-Spangled Banner O say can you see, by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fig ...

Read more

Way Maker – Đấng Mở Đường

Tựa đề: Đấng Mở Đường Nguyên tác: Way Maker Sáng tác: Michael W. Smith Lời Việt: [divide style="2"] [one_half] Way Maker You are here, Moving in our midst I worship You I worship You   You are here, Working in this place I worship You I worship You   You are here, Moving in our midst I worship You I worship You   You are here, Working in this place I worship You I worship You   You are W ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top