Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » June

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 22:37

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24–33Huấn Thị Trước Khi Vào Đất Hứa “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban huấn thị nào cho tuyển dân trước khi vào Đất Hứa? Các mệnh lệnh này có liên hệ gì với nhau và với Mười Điều Răn? Vai trò của Chúa và của tuyển dân như ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:15-23

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 6:15-23 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn làm việc dưới sự điều khiển của ai? Cách quản lý của người đó như thế nào? Người đó có buộc bạn làm những điều bạn không ưa thích hay không?  Nếu có cơ hội được đổi đi nơi khác để khỏi phải làm với người đó, bạn có muốn đổi đi hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Có phải cuộc sống không bị ràng buộc bởi luật pháp nhưng được ở trong ân điển của ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc

Tựa đề: Thánh Kinh Âm Nhạc Nguyên tác: The Music of God's Word Lời: Flora Kirkland Nhạc: George Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 155 [divide style="2"][one_half] The Music of God's Word 1. In the deep, deep waves of sorrow, ‘Mid the strong, swift tides of grief, Hark, a sound of hav’nly music, Bringing sweet and sure relief! Refrain: Precious music of the Bible! Music saints and prophets ...

Read more

Nghe Đọc: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích – Ngày 19

Sách: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích Tác giả: Rick Warren Video: WAI [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Suối Huyết Tuôn

Tựa đề: Suối Huyết Tuôn Nguyên tác: There Is a Fountain Filled with Blood Tựa đề: Suối Huyết Tuôn Lời: William Cowper, 1771 Nhạc: Lowell Mason, 1830 Tài Liệu: Con­yer’s Col­lect­ion of Psalms and Hymns, 1772. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 181 [divide style="2"][one_half] There Is a Fountain Filled with Blood 1. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins; And sinners plun ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2021

Thứ Tư, 30/6/2021 Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị sự Tổng hội miền Bắc, quý MS: Nguyễn Hữu Mạc, Bùi Văn Sản, Hoàng Văn Luân, Bùi Văn Triệu, Phạm Bá Hạnh, và MSNC Thào A Páo. Xin cầu nguyện cho 596 MSTĐ thuộc HTTLVN(MB), hiện phục vụ Chúa tại hơn 1250 HT và ĐN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa lòng kính yêu Ngài, có ân tứ, khôn ngoan, khiêm nhường, hiệp một đi trong đường lối Chúa để gìn giữ và phát triển ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 181

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Châm Ngôn 1Châm Ngôn 2Châm Ngôn 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 9:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Thi Thiên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Thi Thiên [divide style="2"] Quyển Thứ Nhất: [one_half] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 - 1 Chương 2 - 2 Chương 2 - 3 Chương 3 - 3 Chương 4 - 7 Chương 8 - 10 Chương 9 - 10 Chương 11 - 12 Chương 13 - 15 Chương 16 - 16 Chương 17 - 18 Chương 19 - 20 [/one_half] [one_half_last] Chương 20 - 22 Chương 22 - 22 Chương 23 - 24 Chương 25 - 26 Chương 27 - 28 Chương 29 - 30 Chương 31 - 31 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top