Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » April (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2021I Sử Ký 29:1–9Gương Dâng Hiến của Người Lãnh Đạo “Lại, vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta,… Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va?” (câu 3, 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nêu mục đích xây dựng đền thờ là gì? Trước ...

Read more

Thi Thiên 137 Trong Âm Nhạc

Thi Thiên 137 - Trong Âm Nhạc Thi Thiên 137 là Thi Thiên được sáng tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Do Thái. Thi Thiên diễn tả tâm trạng của những người xa cách quê hương hoài tưởng lại quá khứ. Bối Cảnh Lịch Sử Năm 597 T.C. vua Nebuchadnezza Đệ II của Babylon chiếm Jerusalem.  Sau đó, Nebuchadnezza lập Sê-đê-kia, một hoàng thân trong hoàng tộc Do Thái, làm vua vương quốc Giu-đa. ...

Read more

Open My Eyes

...

Read more

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Jrai

Nguyên tác: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14 Nhạc và Lời:  Đặng Thu Vân Tựa đề Jrai: Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo Dịch sang lời Jrai: Siu H'Blup & Yuan Puih Trình bày: Siu H'Blup [divide style="2"] Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo  1. Kâo to tơut rơkâo ih, Ama pap brơi plei pla kâo. Hmâo lu bơngăt mnuih do răm rơngiă. Hrom hbit dlăng đi pơ Adai, pran jua hning rơngot bơrơđah Nu. Ơ ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know what Jesus said An ...

Read more

Tôn Cao Danh Chúa

...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 42:4

Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh: Khái Quát Sách Gióp

Khái quát: Sách Ru-tơ Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Tựa đề: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me Tựa đề: Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Kinh Thánh: Thi Thiên 8:26 Lời: Edward Hopper, 1871 Nhạc: John E. Gould, 1871 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #649 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 86 [divide style="2"][one_half] Jesus, Savior, Pilot Me 1. Jesus, Savior, pilot me Over life's tempestuous sea; Unknown waves before me rol ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/04/2021

Thứ Ba, 27/4/2021 Dân tộc Tày: Dân số: 1,626,392. Có 100 tín hữu. Xin Chúa cho việc phiên dịch Kinh Thánh Tân Ước cho người Tày sớm được hoàn tất. Xin Chúa cho lòng ngưòi Tày rộng mở đón nhận Tin Mừng cứu chuộc của Chúa Giê-xu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top