Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » April

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mác 16:15

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2021Ma-thi-ơ 6:19–21Hai Lựa Chọn “Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Người theo Chúa đối diện với hai lựa chọn nào trong cuộc sống? Chúa Giê-xu dạy môn đệ nên chọn lựa điều gì? Tại sao? Chứa của cải trên trời nghĩa là gì? Điều gì giúp bạn quyết định lựa chọn khôn ngoan theo Lời Chúa dạy? Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy những người t ...

Read more

Antonio Vivaldi: Chúa Phán – Dixit Dominus

Tựa đề: Chúa Phán Nguyên Tác: Dixit Dominus Lời: Thi Thiên 110 Sáng tác: Antonio Vivaldi  Trình bày:  Dàn nhạc: Royal Concertgebouw, Amsterdam, Netherlands Nhạc trưởng: Giulio Prandi Hợp xướng: Ghislieri Choir & Consort [divide style="2"] Vài Nét Về Tác Phẩm: Nội Dung Thi Thiên 110 là một bài thơ trong Thánh Kinh do Đa-vít, vua của nước Do Thái sống vào thế kỷ thứ 10 T ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Ti-mô-thê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Phần 1 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Ti-mô-thê  - Nghe đọc sách I Ti-mô-thê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (ww ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Phao-lô Bị Đắm Tàu

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt Tập: Phao-lô Bị Đắm Tàu Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc.  [divide style="2"] Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tôi Tin Chúa Sống Lại

Tựa đề: Tôi Tin Chúa Sống Lại Kinh Thánh: Giăng 20:1-10; 19-29 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 11/4/2021 [divide style="2"] Ngôi Mộ Trống 1 Ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ry Mạc-đa-len đến thăm mộ rất sớm, lúc trời vẫn còn mờ mờ tối; bà thấy tảng đá chận cửa mộ đã bị dời đi. 2 Do đó bà chạy đến gặp Si-môn Phi-rơ và môn đồ kia, người được Ðức Chúa Jesus ...

Read more

Bình An Con Xin Chúa

Tựa đề: Bình An Con Xin Chúa Trình bày: Kiều Hưng Hòa âm: Kiều Hải Audio: Ca Dao Productions [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Quyết Rao Tin Lành

Tựa đề: Quyết Rao Tin Lành Nguyên tác: The Regions Beyond Lời: A.B. Simpson Nhạc: A.B. Simpson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 355 [divide style="2"][one_half] The Regions Beyond 1. To the regions beyond I must go, I must go, Where the story has never been told; To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. Refrain: To the regions beyond, I must ...

Read more

Giê-xu Yêu Tôi – Jesus Loves Me

Tựa đề: Giê-xu Yêu Tôi Nguyên tác: Jesus Loves Me Lời Anh: Anna B. Warner (1820-1915) (v.1), David R. McGuire (v.2-3) Nhạc: William B. Bradburry (1818-1868) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 363 [divide style="2"] [one_half] Jesus Loves Me 1. Jesus loves me! This I know, For the Bible tells me so; Little ones to Him belong; They are weak, but He is strong. Refrain: Yes, Jesus loves me! Ye ...

Read more

Thánh Ca: Vầng Đá Muôn Đời – Rock of Ages

Tựa đề: Vầng Đá Muôn Đời Nguyên tác: Rock of Ages  Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778) Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 171 và 431 [divide style="2"] [one_half] Rock of Ages  1. Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in thee; Let the water and the blood, From thy wounded side which flowed, Be of sin the double cure; Save from wrath and make m ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top