Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » March (Page 7)

Cầu Nguyện – Ngày 27/03/2021

Thứ Bảy, 27/3/2021 Mã Lai. Nhiều đồng bào (đa số người miền Bắc) đến đây trong diện lao động. Việc làm vất vả, lương ít, bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ gây ra nhiều phức tạp, khó khăn, cô đơn, tuyệt vọng. Cảm tạ Chúa cho một số HT địa phương mang gánh nặng tâm linh về những người Việt tại đó, tìm cách nâng đỡ và tìm cơ hội giới thiệu Chúa. Xin cầu nguyện cho các Giáo Sĩ đến với cánh đồng này cùng những CT tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 86

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 17I Sa-mu-ên 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dòng Huyết Jesus

Bài Hát: Dòng Huyết Jesus Nhạc và Lời: Tường Khanh Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Theo Phúc Âm Giăng

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus - Theo Phúc Âm Giăng Đọc Kinh Thánh Sách Giăng [divide style="2"] 0:00:00​ - Giới thiệu sách Giăng Chương 01: (0:00:51)​ Lời của sự sống - Sứ điệp của Giăng Báp-tít - Chiên Con của Đức Chúa Trời - Những môn đệ đầu tiên - Chúa gọi Phi-líp và Na-tha-na-ên Chương 02: (0:12:50​) Đám cưới tại Cana - Đức Chúa Jesus vào Đền Thờ Chương 03: (0:19:58​) Ni-cô-đem đến gặp Chúa- Lời chứng c ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 66:20

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Một Ngày

Tựa đề: Một Ngày Nguyên tác: One Day Lời: J. Wilbur Chapman Nhạc: Charles H. Marsh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 85 [divide style="2"][one_half] One Day 1. One day when Heaven was filled with His praises, One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, Dwelt among men, my example is He! Refrain: Living, He loved me; dying, He saved me; Buried, He carried my ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chúa Bị Xử Án

Chương 39 Đức Chúa Jesus Trước Hội Đồng Công Luận Đến sáng hôm sau, hội đồng trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến Hội Đồng Công Luận. Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi, Con Người sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18–20Những Tội Phải Tận Diệt “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay liệt kê những tội nào phải chịu án tử hình? Vì sao Chúa nhân từ lại không thể khoan nhượng cho các tội phạm này? Bài học này cho bạn biết gì về ý muốn của Chúa trên đời sống của bạn? Ba tội được nêu trong phân đoạn ...

Read more

Via Dolorosa – Classical Guitar

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Rodrigo Rodriguez [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown o ...

Read more

Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: Burdens Are Lifted at Calvary Lời: John M. Moore Nhạc: John M. Moore Lời Việt: Đoàn Trung Tín Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý-  Bài Số 221 [divide style="2"] [one_half] Burdens Are Lifted at Calvary 1. Days are filled with sorrow and care, Hearts are lonely and drear; Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Refrain: Burdens are lifted ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top