Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » March (Page 4)

Vũ Đức Nghiêm: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng

Tựa đề: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng (1973) Nguyên Tác: Crown of Roses/A Legend of the Crown Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) Lời Anh: Geoffrey Dearmer Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Choir of King's College [divide style="2"] [one_half] A Legend of the Crown Geoffrey Dearmer 1. When Jesus Christ was yet a child, He had a garden small and wild, Wherein He cherished roses fair, And wov ...

Read more

Ngài Rịt Lành Lòng Con

...

Read more

Chén Đau Thương

...

Read more

Kinh Thánh: Khái Quát Sách 1 & 2 Các Vua

Khái quát: Sách Ru-tơ Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha – At Calvary

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: At Calvary Nhạc: William R. Newell (1895) Hòa âm:   Daniel B. Towner Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 172. Trình bày: The Collingsworth Family [divide style="2"] [one_half] At Calvary 1. Years I spent in vanity and pride, Caring not my Lord was crucified, Knowing not it was for me He died on Calvary. ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/03/2021

Thứ Hai, 29/3/2021 Tân Gia Ba (Singapore). Xin Chúa cho HT tại Tân Gia Ba phát triển, cho các con cái Chúa yêu Ngài, tích cực đem đạo Chúa đến cho người Việt, nhất là các SV, học sinh du học. Xin Chúa ban ơn, sức, sự khôn ngoan cho MS Nguyễn Sơn Minh và nhiều SV thần học đang học Lời Chúa tại Tân Gia Ba, ban cho họ sự khôn ngoan, lòng yêu Chúa, và khải tượng, đường hướng để phục vụ Ngài, giúp họ dành thì gi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 88

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 22I Sa-mu-ên 23I Sa-mu-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Reo Vang Hòa Ca & Tôn Ngợi Chiên Con

...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-phê-sô 2:4-5

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Cương: Hô-sa-na

Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương    [divide style="2"]   [divide style="2"]   Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn   28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top