Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » March (Page 35)

Kinh Thánh: Khái Quát Sách Các Quan Xét

Khái quát: Sách Các Quan Xét Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/03/2021

Thứ Hai, 01/3/2021 Văn Phẩm Nguồn Sống (Vietnam Ministries, Inc. ). Cảm tạ Chúa cho VPNS hoạt động được 40 năm (từ năm 1981), đã góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh con dân Chúa qua việc phát hành Kinh Thánh, các tài liệu Sống Với Thánh Kinh, Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh, Chân Trời Mới, các sách giải nghĩa Kinh Thánh, và sách bồi linh. Xin Chúa thăm viếng, ban ơn cho Hội Ðồng Quản Trị, và Ban Chấp Hành có kh ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 60

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 26Phục Truyền Luật Lệ Ký 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top