Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » March (Page 2)

Điều Con Thấu Hiểu

Tựa đề: Làm Sao Con Thấu Hiểu Trình bày: Thụy Long [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghe Đọc: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích – Ngày 6

Sách: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích Tác giả: Rick Warren Video: WAI [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/03/2021

Thứ Tư, 31/3/2021 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đêm Thương Khó

Tựa đề: Đêm Thương Khó Nhạc và lời: Trương Đoàn Nhật Bảo Trình bày: Lưu Chí Vĩ [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Phi-líp 2:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thái Độ Với Chúa

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2) Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu. 1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2021Giăng 13:21–30Những Lời Cảnh Báo “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mấy lần cảnh báo ông Giu-đa? Những lời cảnh báo ấy có đặc điểm gì? Đáp ứng của ông Giu-đa ra sao? Khi được Chúa nhắc nhở, bạn đáp ứng như thế nào? Trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giê-xu nhiều lần đưa ra lời cảnh báo về sự phản ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giô-suê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giô-suê [divide style="2"] Chương 1 Chương 1-2 Chương 3-5 Chương 5-6 Chương 7 Chương 8-9 Chương 11 Chương 12-14 Chương 15-19 Chương 20-24 Chương 22-23 Chương 24 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Giô-suê - Nghe đọc sách Giô-suê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuv ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Xóa Sạch Quá Khứ

  Xóa Sạch Quá Khứ             Chưa đầy một năm sau khi nữ công tước Windsor qua đời,  người ta đã làm theo di chúc của bà, đem bán đấu giá khoảng 300 món nữ trang bà để lại, và lấy số tiền thu được khoảng 7 triệu đô la, đem tặng cho viên Pasteur ở Paris.  Trong số các món nữ trang này có một cái nhẫn hột xoàn trên 31 ca-ra, một cái vòng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top