Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2021 » March

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Phi-e-rơ 2:24

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2021Giăng 13:31–38Ai Tưởng Mình Đứng “Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nói “Nơi Ta đi” là nơi nào? Ông Phi-e-rơ đã nói gì khi Chúa nói bây giờ các môn đệ và chính ông cũng không thể theo Chúa được? Câu nói đó cho thấy ông Phi-e-rơ nhìn về mình như thế nào? Chúa thấ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:8-17

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 1:8-17   Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn muốn chứng minh cho ai là bạn quan tâm đến người đó, bạn sẽ nói gì với người đó?  Ai có thể kiểm nhận sự thật về bạn?  Nếu bạn có cơ hội được đến gặp người đó, bạn sẽ đến hay không?  Gặp gỡ người đó để làm gì?    Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì (1:8)? Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào đối với Hộ ...

Read more

Nghe Đọc: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích – Ngày 6

Sách: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích Tác giả: Rick Warren Video: WAI [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/03/2021

Thứ Tư, 31/3/2021 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Phi-líp 2:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thái Độ Với Chúa

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2) Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu. 1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2021Giăng 13:21–30Những Lời Cảnh Báo “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mấy lần cảnh báo ông Giu-đa? Những lời cảnh báo ấy có đặc điểm gì? Đáp ứng của ông Giu-đa ra sao? Khi được Chúa nhắc nhở, bạn đáp ứng như thế nào? Trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giê-xu nhiều lần đưa ra lời cảnh báo về sự phản ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giô-suê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giô-suê [divide style="2"] Chương 1 Chương 1-2 Chương 3-5 Chương 5-6 Chương 7 Chương 8-9 Chương 11 Chương 12-14 Chương 15-19 Chương 20-24 Chương 22-23 Chương 24 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Giô-suê - Nghe đọc sách Giô-suê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuv ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top