Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » December (Page 4)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 2:26

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chương Trình Giáng Sinh (2020) – Buôn Ky, Ban-mê-thuột

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh Khu vực Buôn Ky, Thành Nhất, Ban-mê-thuột [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thông Điệp Giáng Sinh

Tựa đề: Thông Điệp Giáng Sinh Lời Việt: Samuel Pan [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mùa Hy Vọng

Tựa đề: Mùa Hy Vọng Nhạc và lời: Đức Trọng Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2020

Thứ Ba, 29/12/2020 Xin cầu nguyện cho các nhân sự đặc trách các ĐN tại các tỉnh cao nguyên Việt Nam có ơn chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên và cho con cái Chúa trung tín học Lời Ngài để trưởng thành, vững vàng trong đức tin và tích cực rao truyền Phúc Âm.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 364

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 65Ê-sai 66Khải Huyền 21Khải Huyền 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Cô-lô-se 1:17

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2020I Sử Ký 25:1–7Khi Cả Nhà Cùng Phục Vụ Chúa “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b). Câu hỏi suy ngẫm: Các con của ông A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man được phân công để làm gì? Gia đình nào nổi bật nhất trong ba gia đình này? Vì sao? Bạn học được gì từ ông Hê-man? Phân đoạn Kinh Thánh này nói về sự phân chia các nhạc sĩ phục vụ trong Đền Thờ. Những người nà ...

Read more

Hãy Tôn Ngợi Chúa

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình (Lu-ca 2:20) Ðề tài mà họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin vui lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương những người chăn chiên: Chúng ta hãy hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Đức Chúa Jesus và sự cứ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/12/2020

Thứ Hai, 28/12/2020 Ban Biên Tập của VPNS. Xin cầu nguyện đặc biệt cho BBT trong chức vụ Chúa giao. Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn các đầy tớ Ngài viết bài hầu nuôi dưỡng tâm linh con cái Chúa, giúp họ vững vàng trên bước đường theo Chúa, và ban phước lành cho gia đình họ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top