Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November (Page 7)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 325

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-ên 1Công Vụ Các Sứ �?ồ 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Cô-lô-se 4:2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2020Giê-rê-mi 21:1–14Lời Kêu Cầu Không Được Nhậm “Vậy ngươi chớ cầu thay cho dân này; chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu; vì khi chúng nó nhân cớ hoạn nạn mà kêu đến Ta, Ta chẳng thèm nghe” (Giê-rê-mi 11:14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia đã làm gì khi phải đối diện với sự tấn công của Ba-by-lôn? Hành động vua tìm cầu Đức Giê-hô-va để nhận được sự giải cứu là đúng hay sai? Sự trả ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu Người – Phần 3

Sứ điệp: Yêu Người - Phần 3 Kinh Thánh: Phục Truyền 5:1-15 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 8/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2020

Thứ Năm, 19/11/2020 Các HT tại Westminster: HT Phúc Âm, MS Trần Thành; HT Giám Lý, MS Nguyễn A-se; HT Midway City (CMA), MS Văn Ðài QN, MS Peter Ðoàn PT; HT Báp-tít Thiên Phước, MS Bùi Như Sơn; Thánh Ðường Little Saigon, MS Lê Minh; HT Ngũ Tuần Little Saigon (AOG), MS Cao Hữu Trí; HT Phúc Âm, MS Hồ Xuân Vũ; HT Trưởng Nhiệm, MS Trần Hữu Truyền; HTTL Magnolia, MS Nguyễn Sanh Ngọc. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 324

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 48Công Vụ Các Sứ �?ồ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:16-21

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:16-21 Câu Hỏi Gợi Ý Trong những năm qua, những sản phẩm mới nào mà bạn yêu thích nhất?  Bạn thích vì những đặc điểm nào?  Bạn có giới thiệu những sản phẩm đó cho ai hay không? Làm thế nào bạn giới thiệu cho những người chưa quen với sản phẩm có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp của sản phẩm đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đã quyết định điều gì (5:16 ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 103:2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2020Ma-thi-ơ 5:17–26Sống Trọn theo Luật Pháp “Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có người lại cho rằng Chúa Giê-xu đến để phá luật pháp? Chúa Giê-xu khẳng định điều gì với những người đi theo Ngài? Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu khác những thầy dạy luật như thế nào? Làm ...

Read more

Tường Lưu: Không Làm Sao Đếm Hết

Không Làm Sao Đếm Hết   "Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn, và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa; vì tôi không biết số nó được. "(Thi Thiên 71:14&15)   Ðếm ơn phước Chúa ban, không đếm xuể Ðếm hằng ngày, đếm mãi, đếm không xong Ngay những khi đời bình lặng, thong dong Ơn phước Chúa... không làm sao đếm hết!   Sáng sớm mai.. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top