Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 327

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 1A-mốt 2Thi Thiên 142Công Vụ Các Sứ �?ồ 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bài Giảng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Diễn Giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Chúa Nhật Lễ Tạ Ơn 2014 Bài Giảng: [divide style="2"] Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa 9. CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt hái mùa màng, các ngươi hãy đem một bó lúa đầu mùa đến với t ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 69:3

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2020Giê-rê-mi 22:10–16Nhận Biết Chúa “…Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thịnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (câu 15b–16). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc đến những việc làm của ba vị vua nào? Lời Chúa khen ngợi vua nà ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Đa-vít và Gô-li-át

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt Tập: Đa-vít và Gô-li-át Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc.  [divide style="2"] Sơ Lược Nội Dung Tập Phim: Christ mất can đảm không dám chơi guitar trước đám đông.  Cuốn Sách Sưu Việt đưa những đứa trẻ đến gặp một cậu bé khác cũng đang đối diện với một trở ngại khổng lồ.  Chris, Joy và Gizmo đã kết bạn với thiếu niên Đa-vít khi cậu bé này ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020 Các HT tại Fountain Valley: HT Báp-tít Orange County, MS Nguyễn Ðức Hiền; HT Báp-tít Ân Ðiển, MS Võ Văn Hơn; HT Fountain Valley (CMA), MS Hồ Thế Nhân; HT Lutheran, MS Trần Thanh Vân; HT Redemption Point, MS Hồ Cơ Nghiệp; HT Calvary Chapel Huntington Beach, MS Lâm Lý Trí; HT Cộng Ðồng Saddleback, MS Trương Giang. Xin Chúa ban ơn, sức trên người chăn, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng và ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 326

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-ên 2Giô-ên 3Công Vụ Các Sứ �?ồ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2020Giê-rê-mi 22:1–9Lìa Bỏ Giao Ước của Đức Giê-hô-va “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy làm sự chánh trực và công bình; cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp; chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người góa bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va dành cho vua và người Giu-đa như thế ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/11/2020

Thứ Sáu, 20/11/2020 HT New Hope, MS Nguyễn Minh Hải. ; HT Liên Hiệp (CMA), đang tìm mời QN, quý phụ tá: MS Nguyễn Quốc Bảo và MSNC Nguyễn Thanh Khiết. Xin Chúa cho việc truyền giảng tại vùng Westminster nơi có đông đảo người Việt sinh sống được nhiều kết quả.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top