Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November (Page 5)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 118:21

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2020I Cô-rinh-tô 13:1–3Con Đường Tốt Lành Hơn “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu thương với những ân tứ nào? Mục đích của sự so sánh này là gì? Đâu là con đường tốt lành hơn mà bạn và Hội Thánh cần ...

Read more

Nạn Hồng Thủy

“Người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới đùa đi hết cả - khi Con Người đến cũng sẽ như vậy”  (Ma-thi-ơ 24:39) Ðây là số phận bi thảm cho tất cả mọi người: cả người giàu lẫn người nghèo không ai thoát được. Người học thức cũng như người thất học; người được tôn kính cũng như người bị khinh thường; người đạo đức cũng như người phàm tục; già cũng như trẻ, tất cả cùng rơi vào một trận hủy diệt chung ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 9

Thánh Kinh Báo - Số 9 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo Đọc Những Số Thánh Kinh Báo (Audio) Trước [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/11/2020

Thứ Hai, 23/11/2020 Các HT Giám Lý: HT Linda Vista, MS Mary Dung Ðặng; HT Wesley, MS Nguyễn Mạnh Cường QN, MS Lê Công Toàn PT; HT North San Diego (CMA), MS Nguyễn Hồng Quang; HT Báp-tít Linda Vista (SBC), MS Nguyễn Hữu Lịch; HT Liên Hiệp Hồng Ân (BC), chưa có quản nhiệm. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Chúa, cho con dân Chúa lòng yêu mến Lời Chúa, cho họ tăng trưởng trong đức tin và góp phần tích cực xây dựng n ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 328

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 3A-mốt 4Công Vụ Các Sứ �?ồ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 119:6

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Là Ai

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Christ Là Ai  Diễn giả: Mục sư Billy Graham (1971)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2020Châm Ngôn 8:17–21Vui Hưởng Của Cải Chúa Ban “Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ” (câu 20–21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn tiếp tục dạy con về ích lợi của sự khôn ngoan ra sao? Bạn sử dụng của cải Chúa ban cho ra sao? Thế nào là vui hưởng của cải Chúa ban cách đ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/11/2020

Chúa Nhật, 22/11/2020 Cảm tạ Chúa cho Bản Kinh Thánh Hiện Đại đã được hoàn tất và phát hành tại Việt Nam qua chương trình mục vụ thể thao. Bản Kinh Thánh Hiện Đại hiện phổ biến trên mạng lưới điện toán YouVersion, đã có phần đọc (audio). Xin cầu nguyện cho VPNS và Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica) trong nỗ lực để in và phát hành tại hải ngoại. Các HT tại San Diego: HT Báp-tít Escondido, MS Khưu Kim Phương; H ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top