Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November (Page 3)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 332

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 122Nê-hê-mi 3Công Vụ Các Sứ �?ồ 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn

...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 9:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2020Công Vụ 16:16–26Cảm Tạ Chúa trong Nghịch Cảnh “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đánh và bỏ tù vì lý do gì? Hai ông đã làm gì trong ngục tù? Kết quả Chúa đã làm gì cho hai ông và gia đình người đề lao? Làm thế nào để chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Của Lễ Cảm Tạ

Tựa đề: Của Lễ Cảm Tạ Kinh Thánh: Lê-vi Ký 7:11-15, Hê-bơ-rơ 13:15-16, Xuất Hành 21:5-6 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 22/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Linh Cương: Bài Thơ Tạ Ơn Chúa

Bài Thơ Tạ Ơn Chúa Tôi sinh ra giữa quê hương nghèo khó Lớn dần lên trong tình Chúa bao la Sông phước thiêng tràn ngập những ngày qua Trong Đấng Christ, tôi sống đời vui thỏa. Đầu năm mới, kính dâng bài cảm tạ Chúa nhân từ, đại lượng, đại từ bi Đã dắt dìu từng bước một tôi đi Qua vạn nẻo kỳ khu trên cõi thế. Quên sao được những lần tôi vấp té Đỡ tôi lên, Ngài an ủi dịu hiền Có những ngày theo cuồng vọng ý r ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/11/2020

Thứ Năm, 26/11/2020 Lễ Tạ Ơn. Thời điểm để lắng lòng, ôn lại những bài học quý giá Chúa dạy dỗ, những nan đề được Chúa mở lối, những phước hạnh Chúa ban cho… Mời Bạn dành ngày này dâng lên Chúa lời cảm tạ về những ân lành Chúa ban cho chính mình, gia đình, và HT. Xin đặc biệt cầu nguyện cho MS quản nhiệm và Ban Chấp Hành HT của Bạn. Công việc Chúa tại Bắc Mỹ. Hiện có hơn 1,8 triệu người Việt sống tại Bắc Mỹ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 331

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 1Nê-hê-mi 2Công Vụ Các Sứ �?ồ 16Thi Thiên 66Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 136:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2020I Cô-rinh-tô 13:4Tình Yêu Thương hay Nhân Từ “Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ. Sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng” (Châm Ngôn 21:21). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân từ có nghĩa là gì? Sự nhân từ được bày tỏ qua những hành động nào? Vì sao Cơ Đốc nhân phải đối xử nhân từ với người khác? Lòng nhân từ của bạn thường được thể hiện khi nào và đối với ai? Sứ đồ Pha ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top