Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November (Page 19)

Thánh Ca: Nhìn Cây Thập Tự

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700) Nhạc: Hugh Wilson (1800) Hòa Âm: Ralph E. Hudson (1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 500 [divide style="2"][one_half] Behold the Savior of Mankind 1. Behold the Savior of mankind Nailed to the shameful tree! How vast the love that Him inclined To bleed and die for thee! 2. Though far unequal our l ...

Read more

Billy Graham: Những Chọn Lựa

Sứ điệp: Những Chọn Lựa Nguyên văn: Choices Diễn giả: Mục sư Billy Graham   Địa điểm: San Jose, California (1981) [divide style="2"] Giô-suê 24:14-15 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2020Châm Ngôn 8:1–5Học Khôn “Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng” (câu 5). “Những người ngây thơ hãy học biết sự khôn khéo; Những kẻ ngu dại hãy học biết lẽ khôn ngoan” (câu 5 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự khôn ngoan ra sao? Ông kêu gọi những ai nào phải học sự khôn ngoan? Ngày nay, bạ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ

Bài Giảng Trên Núi - Được No Đủ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - October 13, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Thập Tự – At the Cross

Tựa đề: Nơi Thập Tự Nguyên tác: At the Cross Lời: Isaac Watts (1674-1748) Nhạc: Ralph Erskine Hudson (1843-1901) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 244 [divide style="2"] [one_half] At the Cross 1. Alas! and did my Savior bleed And did my Sov’reign die? Would He devote that sacred head For such a worm as I? Refrain: At the cross, at the cross where I first saw the light, And the burden ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/11/2020

Chúa Nhật, 01/11/2020 Bang California: Các HT tại Sacramento: HTTL Việt Nam (CMA), Mục sư (MS) Hứa Trung Tín quản nhiệm (QN); HT Trưởng Nhiệm Bethany (Presbysterian), MS Trịnh Văn Khánh; HTTL Hy Vọng (Southern Baptist—SBC), MS Phan Minh Tuấn; HT Báp-tít Converge (BC), MS Nguyễn Hướng. Xin Chúa ban Lời Chúa và khải tượng trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng con dân Ngài và giúp Ðạo Chúa phát triển trong vùng này. ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 306

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 17Ê-xê-chi-ên 18Thi Thiên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top