Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » November

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Sử Ký 16:34

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18–22Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường cho những tội bạo hành cụ thể như thế nào? Luật lệ này có ý nghĩa gì với tuyển dân? Bài học này nhắc nhở bạn về điều gì trong cuộc sống? Sự bất đồn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/11/2020

Thứ Hai, 30/11/2020 Xin cầu nguyện cho Giáo Hạt CMA Việt Nam: MS Hồ Hiếu Hạ, Giáo Hạt trưởng và BCH; HT Báp-tít Việt Nam (Nam Phương), MS Ức Chiến Thắng, Chủ tịch và BCH; HT Giám Lý (Methodist), MS Phan Đức Hiếu, Chủ tịch và BCH; HT Trưởng Nhiệm (Prebysterian), MS Nguyễn Hữu Cương, Điều hợp viên và BCH. Xin Chúa ban thần quyền, khải tượng, ơn sức cho các đầy tớ Chúa để lãnh đạo, gây dựng, và phát triển HT t ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 335

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 7Công Vụ Các Sứ �?ồ 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 10

Thánh Kinh Báo - Số 10 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo Đọc Những Số Thánh Kinh Báo (Audio) Trước [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-phê-sô 5:20

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15–17Hiếu Kính Cha Mẹ “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời đưa ra hình phạt tử hình cho người phạm tội đánh, mắng cha mẹ và tội bắt cóc người? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân không bạo hành với người khác, và nhất là đối với cha ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng Trên Núi - Được Làm Con Đức Chúa Trời  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - November 3, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/11/2020

Chúa Nhật, 29/11/2020 Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Vọng (Rô-ma 15:4. Cây nến đầu tiên trên vòng hoa được đốt lên. Đây là cây nến tượng trưng cho HY VỌNG. Chúng ta hy vọng vì Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài giữ lời hứa của Ngài đối với chúng ta và hy vọng của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa thăm viếng các chương trình thờ phượng hôm nay, giúp con dân Chúa mở lòng, hướng đến Chúa, đón nhận Ngài, để hết ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 334

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Nê-hê-mi 6Công Vụ Các Sứ �?ồ 19Thi Thiên 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top