Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » October

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 46:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dr. Charles Stanley: Neo Trong Thời Giông Bão

Sứ điệp: Mỏ Neo Trong Thời Giông Bão Message: Our Anchor In Times of Storm Mục sư Charles Stanley [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2020Châm Ngôn 7:24–27Chọn Đường Đi “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13–14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã kết luận những lời dạy về dâm phụ qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như thế nào? Ngoại tình, tà dâm ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay ra s ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Hưởng Được Đất

Bài Giảng Trên Núi - Hưởng Được Đất Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - October 6, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Ngợi Danh Jesus – All Hail the Power of Jesus’ Name

Tựa đề:  Ngợi Danh Jesus Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus' Name Lời: Edward Perronet Nhạc: James Ellor Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 413 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus' Name 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of ...

Read more

Chúa: Nơi Nương Náu

Ca Khúc: Chúa: Nơi Nương Náu Sáng Tác: Joshua H Nguyễn Trình Bày: Duy Phạm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thánh Ca: Xin Chúa Dừng Chân – Pass Me Not

Tựa đề: Xin Chúa Dừng Chân Nguyên tác: Pass Me Not Lời: Fanny Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 256 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  - Bài Số 228 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài Số 206 [divide style="2"] [one_half] Pass Me Not 1. Pass me not, O gentle Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Tựa đề: Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi Nguyên Tác: Take My Life and Let It Be Lời: Frances R. Havergal (1874) Nhạc: R. Kelso Carter [divide style="2"] [one_half] Take My Life and Let It Be 1. Take my life and let it be Consecrated, Lord, to Thee. *Take my moments and my days, Let them flow in endless praise. 2. Take my hands and let them move At the impulse of Thy love. Take my fe ...

Read more

Tình Yêu Cứu Chuộc

Tựa đề: Tình Yêu Cứu Chuộc Nhạc và lời: Đức Trọng Trình bày: Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Vượt Trên Tất Cả – Above All

Tựa đề: Above All (Anh) Vượt Trên Tất Cả (Việt) Tác giả: Paul Baloche, Lenny Leblanc Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình Trình bày: Michael W. Smith [divide style="2"] [one_half] Above All Above all powers, above all kings Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Above all kingdoms, above all thrones Above all wonders the world has ev ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top