Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » September (Page 5)

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi – I Will Praise Him

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi Nguyên tác: I Will Praise Him Nhạc và lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 19 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 79 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 32 [divide style="2"] [one_half] I Will Praise Him 1. When I saw the cleansing fountain Open wide for all my sin, I obe ...

Read more

Thánh Ca: Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời – To God Be The Glory

Tựa đề: Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời Nguyên tác: To God Be the Glory Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời 1. Đời đời vinh quang Quy thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh. Đấng đã vì thế nhân tội lỗi Phó Con Độc Sanh, Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, Để ...

Read more

Thi Thiên 103

Tựa đề: Thi Thiên 103 Nhạc: Buu Bunong Lời: Rina Kpă Trình bày: Buu Bunong & Rina Kpă [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Tựa đề: Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời Nguyên tác: To God Be the Glory Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 11 Trình bày: Ban Thanh Niên Buôn Alê A [divide style="2"] [one_half] Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời 1. Đời đời vinh quang Quy thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh. Đấng đã vì thế nhân tội lỗi Phó Con Độc Sanh, Là Thần N ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/09/2020

Chúa Nhật, 27/9/2020 Bang Oregon: Các HT Báp-tít: HT Aloha (GBC), MS Huỳnh Minh Ðức; HTTL Ân Ðiển Portland, MS Mã Phúc Thạch; HTTL Ðức Tin (GBC), MS Nguyễn Hoàng Thái; HT Nước Sống, MS Nguyễn Văn Tín; HT Bible, MS Nguyễn Văn Năng; HT Cộng Ðồng Portland, MS Nguyễn Ngọc Khánh; HT Salem (Nazarene), MS Huỳnh Quốc Bình; HT Rose City (Nazarene), MS Nguyễn Ðăng Chí. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa để gây ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 271

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 14Giê-rê-mi 5Giê-rê-mi 6I Tê-sa-lô-ni-ca 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 28:13

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa

Tựa đề: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 18/9/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Đa-ni-ên 6 Âm Mưu Hại Ða-ni-ên 1 Ða-ri-út lấy làm hài lòng bổ nhiệm một trăm hai mươi thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. 2 Các thống đốc ấy ở dưới quyền của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2020I Sử Ký 22:6–7Một Đền Thờ cho Danh Chúa “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi con trai Sa-lô-môn đến để làm gì? Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít như thế nào? Động cơ cất Đền thờ nguy nga tráng lệ của ông là gì? Động cơ trong sự hầu việc Chúa của bạn là gì? Trong câu chuyện này chúng ta thấy Vua Đa-vít truyền dặn con t ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Tít

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Tít Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Tít - Nghe đọc sách Tít [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top