Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » August

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16Ngươi Chớ Nói Chứng Dối “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.” Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường nói chứng dối dưới những hình thức nào? Người nói chứng dối với người lân cận sẽ gây ra những hậu quả nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? “Nói chứng dối” là làm chứng không đúng sự thật với những sự việc ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2020

Thứ Hai, 31/8/2020 Cầu nguyện cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt Nam, cho họ sớm trở lại thờ phượng Chúa hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 244

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Thi Thiên 102Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 30/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Nương Trong Đấng Toàn Tại Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:24 Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt Chúa Nhật 30/8/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] “Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?” [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020Châm Ngôn 6:16–19Những Điều Đức Giê-hô-va Ghê Tởm “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” (Thi Thiên 5:4–5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì Đức Giê-hô-va ghê tởm và vì sao? Bạn có đang vướng vào điều nào trong những điều kể trên? Bạn cầu xin Chúa giúp ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Xã Hội

Sứ điệp: Nếp Sống Xã Hội Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo sự ...

Read more

Ravi Zacharias: Bước Đi Theo Một Tiếng Gọi Khác

Sứ điệp: Bước Đi Theo Một Tiếng Gọi Khác Message: Marching To A Different Drummer Pastor: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/08/2020

Chúa Nhật, 30/8/2020 Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Đắk Nông. Xin Chúa cho con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các nhóm với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của riêng mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các ÐN, nhất là vùng xa, c ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 15Gióp 16Thi Thiên 69Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15Không Được Trộm Cắp “Ngươi chớ trộm cắp.” Câu hỏi suy ngẫm: Trộm cắp là gì? Trộm cắp vi phạm những nguyên tắc căn bản nào trước mặt Chúa? Ngày nay, con dân Chúa có thể vi phạm điều răn này dưới những hình thức nào? Trộm cắp là hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái phép. Trộm cắp bị xem là hành vi phạm tội cơ bản trong phá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top