Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » August

Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Mình

Tìm việc tốt lành cho dân tộc mình (Ê-xơ-tê 10:3) Mạc-đô-chê là một người yêu nước chân chính, do đó vào thời vua A-suê-ru trị vì, khi được nâng lên địa vị cao trọng, Mạc-đô-chê đã dùng uy quyền của mình để làm thăng tiến sự thịnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong vấn đề nầy, ông giống như Đức Chúa Jesus, Ðấng ngự trên ngôi vinh quang của Ngài nhưng không tìm kiếm ích lợi riêng, mà chỉ sử dụng quyền năng để g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16Ngươi Chớ Nói Chứng Dối “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.” Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường nói chứng dối dưới những hình thức nào? Người nói chứng dối với người lân cận sẽ gây ra những hậu quả nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? “Nói chứng dối” là làm chứng không đúng sự thật với những sự việc ...

Read more

My Life is in Your Hands

...

Read more

Xin Thần Linh Đến

Tựa đề: Xin Thần Linh Đến Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thôn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Love You Lord

...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2020

Thứ Hai, 31/8/2020 Cầu nguyện cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt Nam, cho họ sớm trở lại thờ phượng Chúa hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 244

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Thi Thiên 102Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 30/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Nương Trong Đấng Toàn Tại Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:24 Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt Chúa Nhật 30/8/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] “Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?” [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020Châm Ngôn 6:16–19Những Điều Đức Giê-hô-va Ghê Tởm “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” (Thi Thiên 5:4–5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì Đức Giê-hô-va ghê tởm và vì sao? Bạn có đang vướng vào điều nào trong những điều kể trên? Bạn cầu xin Chúa giúp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top