Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » April (Page 3)

Phim: Đấng Được Chọn – The Chosen – Tập 2

Phim: Đấng Được Chọn - The Chosen Mùa thứ nhất - tập 2 Phim bắt đầu 12:10 Phát hành: VidAngle [divide style="2"] The Chosen The Chosen, Đấng Được Chọn, là một bộ phim  truyền hình thuật lại những câu chuyện liên hệ đến các nhân vật được nhắc đến trong bốn sách Phúc Âm.  Phim The Chosen phát hành vào năm 2017.  Mùa đầu tiên của bộ phim gồm 8 tập.   Thánh Kinh Tân Ước ký thuật rất nhiều ng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/04/2020

Thứ Hai, 27/4/2020 Dân tộc Tày: Dân số: 1,626,392. Có 100 tín hữu. Xin Chúa cho việc phiên dịch Kinh Thánh Tân Ước cho người Tày sớm được hoàn tất. Xin Chúa cho lòng ngưòi Tày rộng mở đón nhận Tin Mừng cứu chuộc của Chúa Giê-xu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 118

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 21Giô-suê 22Châm Ngôn 28Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Tin Lành Orange

Chúa Nhật 26/4/2020 - 10:30 am (PST) Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Mục sư Nguyễn Mạnh Cường Chúa Nhật 26/04/2020 - 10:30 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Thanh Lễ

Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 26/04/2020 - 10:30 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 26/04/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Bài giảng: Bạn Đi Đâu? Diễn giả: Mục sư Lê Hồng Phúc  Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Chúa Nhật 26/4/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Phim: Đấng Được Chọn – The Chosen – Tập 1

Phim: Đấng Được Chọn - The Chosen Mùa thứ nhất - tập 1 Phim bắt đầu 22:40 Phát hành: VidAngle [divide style="2"] The Chosen The Chosen, Đấng Được Chọn, là một bộ phim  truyền hình thuật lại những câu chuyện liên hệ đến các nhân vật được nhắc đến trong bốn sách Phúc Âm.  Phim The Chosen phát hành vào năm 2017.  Mùa đầu tiên của bộ phim gồm 8 tập.   Thánh Kinh Tân Ước ký thuật rất nhiều ng ...

Read more

Chúa Nhật 26/4/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Sống Đắc Thắng Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận Hội Thánh Nguyễn Tri Phương - Chúa Nhật 26/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top