Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » March

Tìm Hiểu: Tại Sao Chúa Cho Phép Những Bất Hạnh Xảy Ra Trên Thế Giới Này – Phần 2

2. Đức Chúa Trời cho phép những hoạn nạn xảy ra để nhắc cho loài người biết khả năng hữu hạn của con người và giúp họ nhận biết quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời để tôn kính Ngài. Kinh Thánh cho biết có nhiều lý do Đức Chúa Trời cho phép những bất hạnh xảy ra trên thế giới này.  Một trong những lý do đó là Đức Chúa Trời cho phép những hoạn nạn xảy ra để nhắc cho con người hiểu được khả năng giới hạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:6–12Ông Giê-trô Tin Nhận Đức Chúa Trời “Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu-ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó”(câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận ra điều gì trong mối quan hệ giữa ông Môi-se và cha vợ qua câu chuyện này? Thái độ và đáp ứng của ông Giê-trô đối với Đức Chúa Trời như thế nào ...

Read more

My Help Comes From The Lord

Nguyên tác: My Help Kinh Thánh: Thi Thiên 121 Sáng tác: Jackie Gouche Farris Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/03/2020

Thứ Ba, 31/3/2020 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 91

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 5Phục Truyền Luật Lệ Ký 6Châm Ngôn 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:1–5Gia Đình “Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giới thiệu những ai trong gia đình của ông Môi-se? Bạn thấy những tâm tình nào trong gia đình của ông? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều gì về gia đình củ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/03/2020

Thứ Hai, 30/3/2020 Ðại Hàn. Rất nhiều đồng bào đến nước này theo diện lao động, một số theo diện hôn nhân, nhiều người gặp phải những bất công, áp bức. Nơi đây cơ hội nghe biết về Chúa dễ dàng hơn nơi khác. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng đồng bào để họ biết nhu cầu đích thực của mình, mở lòng ra đón nhận Chúa; cho các HT Ðại Hàn trong việc truyền giảng và chăm sóc cho công nhân VN tại đó. Xin cầu n ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 4Giăng 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Mục sư Nguyễn Mạnh Cường Chúa Nhật 29/03/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Orange, California

Tựa đề: Bóng Tối Của Cuộc Đời  Kinh Thánh: Thi Thiên 88 Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc Hội Thánh Tin Lành Orange [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top