Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » February

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13Trận Chiến Đầu Tiên “Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Ít-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người A-ma-léc? Ông Môi-se và tuyển dân đã làm gì để chiến đấu với họ? Bạn được nhắc nhở về những việc cụ thể nào qua bài học hôm nay? Người A-ma-léc thuộc dòng dõi củ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/02/2020

Thứ Bảy, 29/02/2020 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin Chúa cảm động và kêu gọi nhiều giáo sĩ đi đến vùng sâu, vùng cao, và nhiều nơi, dân tộc, bộ lạc trên quê hương chưa nghe về Phúc Âm để rao giảng về tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi và đặt trọn niềm tin nơi Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Làn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 60

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 24Lê-vi Ký 25I Giăng 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dự Án Kinh Thánh: Các Quan Xét

Tựa đề: Các Quan Xét Tài liệu: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1–7Bài Học Chưa Thuộc “Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và phản ứng của tuyển dân khi thiếu nước uống ở Rê-phi-đim như thế nào? Ông Môi-se đã đối diện với họ ra sao? Bạn học đượ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/02/2020

Thứ Sáu, 28/02/2020 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và  cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ c ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 59

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 22Lê-vi Ký 23I Giăng 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh

Sứ điệp: Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Kinh Thánh:  I Giăng 2:12-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2020I Sử Ký 17:3–8aHãy Nhớ Lại “Phàm nơi nào ngươi đã đi, Ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời từ chối điều gì với Vua Đa-vít? Vì sao? Ngài có còn yêu thương ông khi từ chối ước muốn của ông không? Ngài đã làm gì cho ông và người Ít-ra-ên? Khi Chúa từ chối không ban cho bạn một điều nào đó, bạn nghĩ thế nào về ...

Read more

Bác sĩ Lê Hoàng Sơn: Chuyện Cái Khẩu Trang

Chuyện Cái Khẩu Trang Có một câu hỏi nổi lên trong vòng các con cái Chúa khi bùng phát đại dịch nhiễm trùng hô hấp cấp 2019-nCoV đó là: Con cái Chúa có nên đeo khẩu trang khi vào nhà thờ để thờ phượng Chúa hay không? Để trả lời, cần bắt đầu bằng vấn đề muôn thuở: “Nên hay Không nên”. 1. Vấn đề “NÊN - KHÔNG NÊN” Câu hỏi nêu trên thuộc loại vấn đề “ngã ba đường”: NÊN hay KHÔNG NÊN? Trong phạm vi con cái Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top