Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » January (Page 4)

Cầu Nguyện – Ngày 24/01/2020

Thứ Sáu, 24/01/2020 30 Tết Âm Lịch . Mời cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và  cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hò ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 24

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 42Ma-thi-ơ 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Bắt Đầu Mới – Phần II

Sứ điệp: Một Bắt Đầu Mới - Phần II Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2020I Cô-rinh-tô 10:12–13Không Hề Quá Sức “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết đặc điểm chung nào về các sự thử thách mà con dân Chúa phả ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/01/2020

Thứ Năm, 23/01/2020 Pháp. HT Paris, MS Nguyễn Văn Bình. Cảm tạ Chúa cho HT yêu thương và hiệp một vui vẻ thờ phượng phục vụ Chúa. HT Strasbourg, TÐ Trần Thái Hòa; HT Basel-Mulhouse, MS Nguyễn Thái Hồng. Xin Chúa cho người chăn được ơn gầy dựng và phát triển HT, và cho có thêm người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho Mục Vụ Vỡ Đất Mới tại Pháp có nhiều tôi con Chúa dâng hiến hầu có đủ tài chánh điều hành hằng thán ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 23

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 41Thi Thiên 40Ma-thi-ơ 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 9:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn nghĩ gì về nếp sống của những người hầu việc Chúa?  Họ có những nhu cầu nào giống nhu cầu của những người khác?  Họ phải làm gì khác hơn những người khác?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Vấn đề được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (9:1a-b)? Bằng chứng quan trọng của chức vụ Sứ đồ là gì (9:1c; Công Vụ 1:21-22; Công Vụ 9:1-9 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020I Cô-rinh-tô 10:11–12Hãy Giữ Kẻo Ngã “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 12 là gì? Lời khuyên này dành cho những ai? Bạn được nhắc nhở gì về thực trạng của mình? Từ câu 1–4, Sứ đồ Phao-lô không những cho chúng ta thấy phước hạnh lớn lao mà tuyển dân Ít-ra-ên đã được nhận hưởng từ Đức Chúa Trời, nhưng cò ...

Read more

Về

Tựa đề: Về Sáng tác: Nguyễn Tiến Trình bày: Lưu Chí Vỹ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/01/2020

Thứ Tư, 22/01/2020 Bỉ. HT Bruxelles, TĐ Phạm Hồng Tâm Niệm cộng tác chăm sóc, MS Bùi Quốc Phụng thỉnh thoảng đến giảng dạy; Nhóm Tín Hữu Liège chưa có người chăn. Xin Chúa cho sớm có MS; xin ban ân lành trên con dân Chúa, cho họ trung tín học Lời Ngài, lớn lên vững mạnh trong niềm tin và chia sẻ Phúc Âm cho đồng hương.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Việ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top