Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » January (Page 14)

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:25-40

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 7:25-40 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đang sống độc thân hay đã lập gia đình? Lý do nào khiến bạn lập gia đình?  Lý do nào khiến bạn sống độc thân?  Ưu tiên cao nhất trong vài năm sắp tới của bạn là gì?  Sau đó, thì mục tiêu của bạn là gì?   Câu Hỏi Thảo Luận Vấn đề kế tiếp mà Sứ đồ Phao-lô trình bày trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (7:25-40)?  Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2020Thi Thiên 121:1–2Con Đường Đời trong Năm Mới “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 121 mô tả tâm trạng nào của đoàn người tiến về Giê-ru-sa-lem? Bạn có mơ ước hay lo âu nào cho năm này? Bạn làm gì để luôn có sự vui mừng, bình an và vững bước trong năm mới? Thấm thoát một năm cũ đã trôi qua, hôm nay chúng ta ...

Read more

Đọc Kinh Thánh – Sách Ê-phê-sô – Bản Dịch Việt Ngữ

Sách Ê-phê-sô [divide style="2"] Chương 1 1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến các thánh đồ ở Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến với anh em. 3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời - Cha của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Chr ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/01/2020

Thứ Tư, 01/01/2020 Tết Dương Lịch. Cảm tạ Chúa cho chúng ta bước vào năm mới 2020. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta có quyết tâm trở nên những Chiến Sĩ Cầu Nguyện cho nhu cầu cá nhân, gia đình, Hội Thánh (HT), và thế giới chúng ta đang sống. Ðặc biệt xin Chúa Thánh Linh thăm viếng HT Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho có cơn phục hưng, có sự hiệp một giữa các HT, cùng nhau đem Đạo Chúa đến với hơn 97 tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 1

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 148Sáng Thế Ký 1Sáng Thế Ký 2Ê-phê-sô 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top