Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020 » January

Dự Án Kinh Thánh: Xuất Ai Cập Ký –  Phần 2

Tựa đề: Xuất Ai Cập Ký -  Phần 2 Tài liệu: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 16:31–36Lưu Truyền Qua Các Thế Hệ “Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy như vầy: Hãy đổ đầy một ô-me ma-na, đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh Ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng khi Ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Ma-na là gì và được mô tả thế nào? Việc lưu truyền một ô-me ma-na qua các th ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2020

Thứ Sáu, 31/01/2020 Hội Đồng Lãnh Đạo của HTTL VN Âu Châu 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 17/04. Xin Chúa cho quý đại biểu đến tham dự có thể đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và phát triển các HT tại Âu châu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 31

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 4Ma-thi-ơ 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16–30Vâng Giữ Luật Pháp “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp Ta cho đến chừng nào?” (câu 28) Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã thực hiện lời dạy của Chúa như thế nào (câu 17–27)? Tại sao có người để thức ăn đến ngày hôm sau, hay đi nhặt ma-na trong ngày Sa-bát? Bạn rút ra bài học nào về lời phán của Đức G ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/01/2020

Thứ Năm, 30/01/2020 Xin Chúa ban ơn cho các BCH của các giáo hạt tại Âu châu được ơn Chúa, có khải tượng để phát triển HTVN. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ vào chức vụ hầu đáp ứng nhu cầu của HT; CT truyền giảng cho giới trẻ, nhất là về vấn đề cá nhân chủ nghĩa được đề cao, tuổi trẻ ham vui, nghĩ đến vật chất hơn là quan tâm đến tâm linh. Xin Chúa cho thế hệ thứ hai giữ vững niềm tin và cùng với cha ông p ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 30

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 2Xuất Ê-díp-tô Ký 3Ma-thi-ơ 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:8-18

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 9:8-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm một công việc gì lâu dài mà không nhận lương hay không?  Nếu có, bạn đã làm việc đó với thái độ vui lòng hay bất mãn? Động lực nào hay trách nhiệm nào khiến bạn làm như vậy? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Quan điểm của Sứ đồ Phao-lô về việc người hầu việc Chúa xứng đáng được hưởng quyền lợi có phải chỉ dựa trên quan niệm phổ thô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2020I Sử Ký 16:43Chúc Phước cho Nhà Mình “Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình; còn Đa-vít trở về đặng chúc phước cho nhà người” (câu 43). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi đã thực hiện xong việc khiêng Hòm Giao Ước của Chúa về Giê-ru-sa-lem thì dân Chúa đi đâu? Vua Đa-vít đi đâu, để làm gì? Bạn thấy mình đang “chúc phước” cho những người thân bằng những hình thức nào? Sau khi đã c ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/01/2020

Thứ Tư, 29/01/2020 Xin Chúa ban ơn cho Tổng Ðoàn Thanh Niên Âu châu với sự chăm sóc của MSNC Đặng Trọng Ngà và TĐ Huỳnh Trọng Nghĩa. Đoàn Thanh Niên Giáo Hạt Đức: Đoàn trưởng, TÐ Vũ Ngọc Thái An; Đoàn phó, Nguyễn Oliver; Thư ký, Nguyễn Fabian Nam; Thủ quỹ, Phạm Xuân Joshua; và các nghị viên: Châu Bình An, Nguyễn Benjamin, Phạm Khang, và Trương Davis Nam. Xin Chúa thêm sức mới cho từng người trong ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top