Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2020

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 23:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2020I Cô-rinh-tô 12:21–26Cùng Đau Đớn, Cùng Vui Mừng “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về việc các chi thể “đồng lo tưởng đến nhau”? Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương sống cùng đau đớn, cùng vui ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lạnh Nhạt

Sứ điệp: Nguy Cơ Lạnh Nhạt Kinh Thánh: Khải Huyền 3:14-22 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 23/8/2020 [divide style="2"] Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Đấng A-men Đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời phán những điều này: Ta biết những c ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, to Thee

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  (1950) - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Near ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Một Mình Với Chúa

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca  Thư Viện Tin Lành   [divide style="2"] Ca khúc: Một Mình Với Chúa (2011) Sáng tác: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh  [divide style="2"]  Nhạc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tựa đề: Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, CA [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't worry o'er the futureFor I know what Jesus saidAnd today ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/10/2020

Thứ Năm, 22/10/2020 Gia Nã Đại. Tạ ơn Chúa, Tổng Hội C&MA Gia Nã Đại gửi giáo sĩ đến cánh đồng truyền giáo cho người Việt tại Cam-bốt; MS & Bà David Nguyễn–Joyce; MS & Bà Kelvin Lim–Hạ; Giáo sĩ tình nguyện: MS & Bà Nguyễn Tuấn Khang và MS Phạm Công Thành. Ðài Loan. MS & Bà Trương Văn Chính, MS & Bà Ðặng Chính (C&MA, Hoa Kỳ). Xin Chúa quan phòng và thêm ơn sức trên đầy tớ Chúa tro ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 296

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:�?a-ni-ên 5�?a-ni-ên 6Gia-cơ 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 23:1-2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top