Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » December (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 354

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 11Hê-bơ-rơ 12Hê-bơ-rơ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/12/2019II Vajntxwv 22:13-20Tus Neeg Muaj Tswv Yim thiab Tus Neeg Ruam “Yexus hais tias, txhua tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb. Thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev ntawd. Lub tsev ntawd tsis vau, rau qhov nws ua rau saum pobzeb” (Mathais 7:24, 25). Nq ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Lạy Ngài

Sứ điệp: Thờ Lạy Ngài Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-2; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:24–27 Chạy Cách Nào cho Được Thưởng “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc đời của Cơ Đốc nhân với điều gì? Ông cho biết Cơ Đốc nhân sẽ nhận được phần thưởng gì trong cuộc đua thuộc ...

Read more

Nhạc Cổ Điển: Mùa Vọng

Tựa đề: Nhạc Cổ Điển - Mùa Vọng Nhạc trưởng: Markus Poschner Đơn ca: Joyce DiDonato, Julia Lezhneva, Klaus Florian Vogt Dàn nhạc: Staatskapelle Dresden Ban Hợp Xướng: Dresdner Kammechor & Kammechor Der Frauenkirche Thời gian: Giáng Sinh 2013 [divide style="2"] Mục Lục: Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus  – Wachet auf, ruft uns die Stimme  Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh – Na Uy

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh Na Uy (2014) Trình bày: St. Olaf Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 353

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 9Hê-bơ-rơ 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/12/2019II Vajntxwv 22:8-13Vajtswv Txojlus Lub Hwjchim “Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej us tseem ceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plab nruab plaw nruab nqaij nruab txha. Tej lus ntawd, paub tej uas tibneeg xav thiab paub tibneeg lub siab huv tibsi” (Henplais 4:12). Nqi lus nug xav: Thaum twg luas nrhiav ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:17-24

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 7:17-24 Câu Hỏi Gợi Ý Từ khi bạn tin Chúa, bạn đã có những thay đổi nào? Những thay đổi đó tốt hơn, hay xấu hơn, trước khi bạn tin Chúa? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức tin nơi Chúa đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của một người tin Chúa. Do đó, một số người đã chủ trương rằng, mọi tình trạng trong cuộc đời của một người mới tin Chúa phải thay đổi. Sứ đồ Phao-lô đã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Có Phần trong Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã cho biết động cơ nào khiến ông từ bỏ mọi quyền lợi của bản thân? “Phần” mà ông nhắc đến trong câu 23 là điều gì? Còn phần của bạn trong Phúc Âm là gì? Như điều Sứ đồ Phao-lô đã trình bày từ câu 19 đến câu 22 cho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top