Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » December (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2019 Gióp 42:1–6 Ăn Năn Tội “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Gióp thưa với Chúa những điều gì? Ông bày tỏ lòng ăn năn về những sai phạm của mình ra sao trước Chúa? Bạn rút ra bài học nào qua phân đoạn Kinh Thánh này? ...

Read more

Ca Khúc Giáng Sinh

Thánh Ca Giáng Sinh và Ca Khúc Cổ Điển Trình bày: Amira Willighagen Địa điểm: December 16, 2019 in the Holy Barbara Church in Dreumel, The Netherlands [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org [divide style="2"] https://www.youtube.com/watch?v=bUyRfMbtW2k Amira Willighagen in Holland Got Talent (2013) https://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM Amira Willighagen in André R ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 363

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 15Khải Huyền 16Khải Huyền 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/12/2019Yaunas 1:11-16Tus Cev Lus Tsis Mloog Lus “Yaunas teb hais tias: nej muab kuv pov rau hauv hiav txwv cua thiaj tu. Kuv paub hais tias kuv yog tus uas ua txhaum lawm thiaj muaj cua daj cua dub los ntsawj ne li no” (nqi 12). Nqi lus nug xav: Yaunas kom cov neeg caij nkauj ua dabtsi kom cua thiaj tu? Lawv ua li cas? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm Yaunas thiab cov neeg hauv ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 16:6–12 Chúa Đã Nghe “Ta đã nghe lời oán trách của dân Ít-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Những cụm từ nào được lặp lại nhiều nhất trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa muốn tuyển dân nhận ra điều gì (câu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 362

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 12Khải Huyền 13Khải Huyền 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/12/2019Phau Ntawv Nkauj 130:1-8Thov Tus Tswv Tab Ncuab Thiab Zam Txim Rau Me Yau “Tiamsis yog peb leeg peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncajncees, nws yuav ua raws li nws tau cog lus tseg; nws yuav zam peb tej kev txhaum, thiab nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus” (I Yauhas 1:9). Nqi lus nug xav: Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 130 thov Tus Tswv yam dabtsi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2019 I Sử Ký 16:31–34 Đức Giê-hô-va Quản Trị “Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị!” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, ai được kêu gọi hãy vui mừng? Vì sao phải vui mừng? Cư dân của các nước phải tung hô điều gì? Biết được Đức Giê-hô-va quản trị, đem lại cho bạn hy vọng hay an ủi nào? Khi đọc l ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Thánh – O Holy Night

Tựa đề:  Đêm Thánh - O Holy Night Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp) Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856) Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877) Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 66 [divide style="2"] [one_half] Cantique de Noël Placide Cappeau 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous P ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 361

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 8Khải Huyền 9Khải Huyền 10Khải Huyền 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top