Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » August

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/08/2019Yaxayas 61:1-11Tus Uas Raug Ywg Roj “Tus Tswv uas kav ib puas tsav yam tus ntsujplig los kav kuv lub siab, rau qhov Tus Tswv tau xaiv kuv coj Txojmoo Zoo mus qhia rau cov neeg pluag, thiab mus nplig cov neeg uas muaj kev lwj siab, qhia txojkev dim rau cov neeg uas raug luag ntes, thiab qhia kev thaj yeeb rau cov neeg raug txim” (nqi 1). Nqi lus nug xav: Tus neeg uas Vajtswv ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31 Sự Cuối Cùng của Một Đoàn Hùng Binh “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Ít-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến đoàn binh Ai Cập đuổi theo tuyển dân xảy ra thế nào? Đức Giê-hô-va của người Ít-ra-ên can thiệp ra sao? Sự kiện này cho những người thời đó và c ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 35

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 35:   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 23Ê-xê-chi-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/08/2019Phau Ntawv Nkauj 119:129-136Kaj Siab Lug “Kuv paub hais tias koj yog tus zoo tshaj plawg thiab hlub kuv mus tag kuv tiamneej, thiab kuv yuav nyob hauv kuv Tus Tswv lub tsev mus tag kuv lub neej” (Phau Ntawv Nkauj 23:6). Nqi lus nug xav: Tus sau qhia rau peb paub txog peb yam uas pab rau peb tau koob hmoov? Yog vim li cas tus sau ho quaj? Zaj kawm hnub no ntuas koj li cas? R ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Vàng Hư Nát

Vàng Hư Nát [divide style="2"]  [divide style="2"] “Tiền bạc chỉ là mảnh giấy có in hình chạm nổi”.  Sau khi nhắc lại lời này của bà Roosevelt, vợ Tổng Thống Franklin D. Roosevelt, nhà xuất bản Documentary Book ở Nữu Ước đã giới thiệu cuốn sách “Cẩm nang của người đầu tư vào vàng và các kim loại quý”.  Tác giả tiến sĩ Robert J. Persons, giáo sư kinh tế học Viện đại học Bridgeport. Theo lời giới ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20 Hãy Hành Động! “Sao ngươi kêu van Ta? Hãy bảo dân Ít-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ít-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã phán gì với ông Môi-se trong câu 15-16? Tuyển dân cần điều gì để thực hiện phần việc của mình trong kế hoạch của Chúa? Bạn s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 242

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 21Ê-xê-chi-ên 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Ân Nhân

Sứ điệp: Tiên Tri và Đức Chúa Trời Kinh Thánh: II Các Vua 4:8-37 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (8/26/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/08/2019Yaxayas 60:1-22Tus Tswv Lub Nroog “Cov tibneeg uas tsimtxom koj, thiab cov tibneeg uas saib tsis taus koj, yuav tuaj txhos caug ntawm koj lub xub ntiag pe koj. Lawv yuav hu koj hais tias: “Tus Tswv lub nroog” thiab hu hais tias: “Xi-oos yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv lub Nroog” (nqi 14). Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no yog hais txog dabtsi? Lub nroog Yeluxale ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top