Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » July

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 13:1-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cơ sở nhà thờ được sử dụng không đúng mục đích hay không? Ai đã quyết định trong việc này? Những người trong Hội Thánh đã phản ứng như thế nào trước quyết định đó? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái được nhắc nhở về chuyện gì (13:1)? Tại sao (13:2)?  Phản ứng của họ như thế nào khi biết được mạng lệnh của Chúa (13:3)? Tô-bi-gia là ai (2:10)? Ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2019 Công Vụ 24:1-21 Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin (Spanish)

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin Nguyên tác: I Know Whom I Have Believed Tựa đề Tây Ban Nha: Yo Se En Quien He Creido Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 262 [divide style="2"] [one_half] I Know Whom I Have Believed 1. I know not why God’s wondrous grace To me He hath made known, Nor why, unworthy, Christ in love Redeemed me for His own. Refra ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 121

Tựa đề: Thi Thiên 121 Nguyên Tác: Psalm 121 Nhạc và Lời:  Charles H. Pur­day (1799-1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 9 [divide style="2"] [one_half] Psalm 121 1. Unto the hills around do I lift up my longing eyes O whence for me shall my salvation come, from whence arise? From God, the Lord, doth come my certain aid, From God, the Lord, who heaven and earth hath made. 2. He will not suffer ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Lời Việt: Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  (1992) - Bài Số 148 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài Số 895 [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth mor ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 212

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 57Ê-sai 58Ê-sai 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mi-chê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mi-chê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Phần 1 Chương 5 Phần 1 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 6 Phần 3 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 7 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Mi-chê  - Nghe đọc sách Mi-chê [divide style="2"] Tài liệ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019 Gióp 10:1-7 Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sốn ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế – Violin

Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế Nguyên tác: The God of Abraham Praise Lời: Thomas Olivers (1725-1799) Nhạc: Giai điệu Do Thái. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 3 [divide style="2"] [one_half] The God of Abraham Praise 1. The God of Abraham praise, who reigns enthroned above; Ancient of Everlasting Days, and God of Love; Jehovah, great I AM! by earth and heaven confessed; I bow and bless the sa ...

Read more

Chiên Lạc Trở Về – All We Like Sheep

Tựa đề: All We Like Sheep - Chiên Lạc Trở Về Sáng tác: Don Moen Trình bày: Nay Danh Nhạc Phim: Người Con Trai Hoang Đàng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top