Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May (Page 8)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 129

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 5II Sử Ký 6II Sử Ký 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:61-73

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:61-73 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có lưu giữ những giấy tờ, hình ảnh hoặc vật lưu niệm của gia đình hay không?  Có bao giờ bạn dùng những vật này để chứng minh nguồn gốc của mình hay không?  Những vật này cần thiết trong trường hợp nào và kết quả ra sao? Câu Hỏi Thảo Luận Có ba nhóm người không thể chứng minh được nguồn gốc của mình. Họ là những người ở địa phương nào, dòng họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2019 Truyền Đạo 4:9-12 Hai Tốt Hơn Một Khi Làm Việc Chung “Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai người làm việc chung sẽ tốt hơn một? Lý do nào khích lệ bạn làm việc chung với tín hữu khác trong Hội Thánh? Ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa là sống với nhau trong cộng đồng đức tin. Đây là chương trình của Ng ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 128

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 1II Sử Ký 2II Sử Ký 3II Sử Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2019 Phi-líp 4:4 Hiệp Một và Vui Mừng “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Câu hỏi suy ngẫm: Cho dù đối diện với nhiều nan đề, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra mệnh lệnh nào? Làm thế nào thực hiện được mệnh lệnh này? Sự hiệp một trong Hội Thánh có mối quan hệ hỗ tương nào với mệnh lệnh này? “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn” là một mệnh lệnh ở thì hiệ ...

Read more

Cảm Nhận Của Con

Tựa đề: Cảm Nhận Của Con Nhạc và lời: Thanh Trúc Trình bày: Thanh Trúc - Na-ô-mi [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 127

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 27I Sử Ký 28I Sử Ký 29Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2019 Phi-líp 4:1-3 Hiệp Một Đem Lại Sức Mạnh “Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Hai bà Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ là ai? Vấn đề của hai bà là gì? Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn cách giải quyết vấn đề của hai bà ra sao? Bạn rút ra những nguyên tắc nào để giải quyết xung đột và giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh? Bà Ê-vô-đi và bà Sin-t ...

Read more

Dạy Con

Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi, con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo (Giô-ên 1:3) Bằng phương pháp đơn giản này - và bởi ân điển Ðức Chúa Trời - lời minh chứng cho chân lý vẫn được duy trì một cách sống động trên đất.  Người được Chúa yêu mến truyền phúc âm và giao ước của Chúa cho những người thuộc thế hệ kế tiếp, rồi những người nầy cũng tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 126

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 24I Sử Ký 25I Sử Ký 26Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top